TIN MỚI NHẤT

spot_img
spot_img
spot_img

Hội Chiếu sáng Việt Nam, tiền thân là Hội Chiếu sáng Đô thị Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 20/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất cũng là đại hội thành lập Hội Chiếu sáng Đô thị Việt Nam được khai mạc vào ngày 08/11/2003 tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội với nhiệm kỳ 5 năm (2003-2008).
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai được họp ngày 8-9/11/2008 Hội trường TP.Hồ Chí Minh với nhiệm kỳ 5 năm (2009-2013) theo Quyết định số 524/QĐ-BNV ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cho phép đổi tên Hội Chiếu sáng Đô thị Việt Nam thành Hội Chiếu sáng Việt Nam và phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung.
.
Xem thêm

spot_img
spot_img
spot_img

HỘI VIÊN

HÌNH ẢNH

Đăng ký nhận
Bản tin của chúng tôi

Nhận cập nhật hàng tháng/quý
về tin tức và sự kiện từ HỘI CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

    Địa chỉ email của bạn sẽ được sử dụng theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.