GIỚI THIỆU

LỜI NÓI ĐẦU

Hội Chiếu sáng Việt Nam, tiền thân là Hội Chiếu sáng Đô thị Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 20/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất cũng là đại hội thành lập Hội Chiếu sáng Đô thị Việt Nam được khai mạc vào ngày 08/11/2003 tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội với nhiệm kỳ 5 năm (2003-2008).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai được họp ngày 8-9/11/2008 Hội trường TP.Hồ Chí Minh với nhiệm kỳ 5 năm (2009-2013) theo Quyết định số 524/QĐ-BNV ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cho phép đổi tên Hội Chiếu sáng Đô thị Việt Nam thành Hội Chiếu sáng Việt Nam và phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

Hội là thành viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam. Hội Chiếu sáng Việt Nam cũng là thành viên của Hội Chiếu sáng Châu Á Thái Bình Dương – Lux Pacifica. Hội có mối quan hệ hợp tác quốc tế sâu rộng đặc biệt với UNDP tại Việt Nam, Bộ Thương Mại và Công nghiệp Nhật Bản; Hiệp Hội các nhà sản xuất chiếu sáng Nhật Bản……Hội Chiếu sáng Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan…

Hội Chiếu sáng Việt Nam là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp tập hợp, đoàn kết, động viên các hội viên nhiệt tình tham gia đóng góp cho sự phát triển của Hội nói riêng và của ngành chiếu sáng Việt Nam nói chung. Hội Chiếu sáng Việt Nam đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Điều lệ của Hội quy định như đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước về cơ chế, chính sách, các định hướng phát triển hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, công tác tư vấn và phản biện chính sách… như các văn bản pháp luật Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được Quốc hội khóa XII thông qua năm 2010; Nghị định số 79/2009/NĐ-CP về quản lý chiếu sáng đô thị, Quyết định số 1874/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025 và các thông tư hướng dẫn của các bộ liên quan đến lĩnh vực chiếu sáng.

Các hội viên tập thể đã đưa các tiến bộ khoa học công nghệ về chiếu sáng hiệu quả tiết kiệm điện năng vào sản xuất và đời sống. Hội coi trọng công tác đào tạo năng cao trình độ cho công nhân kỹ thuật quản lý vận hành chiếu sáng công cộng cũng như trong các doanh nhiệp sản xuất đem lại hiệu quả thiết thực. Để hội nhập với khu vực và thế giới, Hội đã tổ chức được nhiều đoàn tham quan học tập kinh nghiệm của nhiều nhà sản xuất các sản phẩm chiếu sáng tiết kiệm điện năng.

Các doanh nghiệp Hội viên là những nhà sản xuất, kinh doanh những sản phẩm chiếu sáng, các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu đã hợp tác tạo lên những sản phẩm công nghệ mới, tiên tiến: từ đèn  huỳnh quang, đến đèn LED, đến chiếu sáng thông minh, bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng,… Các thành tựu đó đã góp phần thúc đẩy sự tiến bộ nhanh chóng của ngành chiếu sáng Việt Nam tiến kịp cùng thế giới trong các cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, đồng thời góp phần giữ gìn an ninh trật tự, giảm thiểu các tai nạn giao thông; tệ nạn xã hội về ban đêm; góp phần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả theo các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành…

Hội đã tổ chức được nhiều cuộc Hội thảo khoa học trên phạm vi cả nước với các chủ đề đi cùng thời đại được cả xã hội quan tâm như Chiếu sáng nghệ thuật kiến trúc và không gian đô thị; Chiếu sáng LED trong chiến lược tiết kệm năng lượng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Ngành Chiếu sáng trước ngưỡng cửa hội nhập quốc tế; Chiếu sáng đô thị thông minh thời I4.0; Chiếu sáng thông minh trong đô thị thông minh….Tổ chức nghiên cứu khoa học về chiếu sáng quan các đề tài do Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và UBND một số tỉnh, thành phố giao cho các nhà khoa học, các Doanh nghiệp quản lý vận hành chiếu sáng công cộng thực hiện. Hội đã tích cực tham gia Dự án Chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam; tham gia Dự án “Loại bỏ bóng đèn sợi đốt thông qua việc chuyển đổi thị trường chiếu sáng tại Việt Nam”, Dự án xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn đèn LED. Các đề tài, Dự án này hầu hết được đưa vào ứng dụng có hiệu quả.

Từ nhiệm kỳ thứ nhất, Hội mới chỉ có 41 hội viên tập thể và 38 hội viên cá nhân, sau gần 18 năm hoạt động, Hội đã phát triển gần 150 Hội viên tập thể với hàng chục nghìn Hội viên, thành viên là các nhà khoa học, quản lý, tư vấn thiết kế, xây lắp, quản lý vận hành hoặc trực tiếp sản xuất ….với các trình độ cao bao gồm giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân, thợ bậc cao… thuộc đủ các chuyên ngành chiếu sáng đang hoạt động trong lĩnh vực chiếu sáng trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Hội đã xây dựng, hình thành hệ thống tổ chức bao gồm: Văn phòng, các Ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc như: Trung tâm nghiên cứu, tư vấn chiếu sáng đô thị, Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống và trang thông tin điện tử của Hội.

Hội Chiếu sáng Việt Nam đã được Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Tổng hội Xây dựng Việt Nam tặng thưởng nhiều bằng khen cho tập thể và cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Hội Chiếu sáng Việt Nam đã có thành tích về thực hiện chủ trương sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Chính phủ. Ngày 6 tháng 11 năm 2013, tập thể Hội Chiếu sáng Việt Nam đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo về Tổ quốc.

Đạt được kết quả trên, là nhờ công lao đóng góp nhiệt tình, hăng say của đông đảo hội viên, đồng thời không thể không kể đến sự đóng góp nhiệt tình của các thành viên BCH Hội và các Hội viên tập thể trên cả nước, sự giúp đỡ tích cực của các Ban lãnh đạo các Doanh nghiệp . Kết quả đó cũng không tách rời sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và sự quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ của Bộ Nội vụ, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam và của các Bộ, Ngành, chính quyền các địa phương.

                                                                                      Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2021

                                                                                             TM BAN CHẤP HÀNH TW HỘI

                                                                                                         

                                                                                                    CHỦ TỊCH HỘI

                                                                                            PGS. TS. NGUYỄN HỒNG TIẾN

Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG

Hội Chiếu sáng Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, chuyên ngành về chiếu sáng. Hội tập hợp, liên kết các Hội viên tập thể, Chi hội và Hội viên là công dân là chuyên gia đầu ngành về chiếu sáng.

Mục đích của Hội Chiếu sáng Việt Nam là tập hợp cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hội Chiếu sáng Việt Nam hoạt động thường xuyên, không vì mục đích lợi nhuận, phù hợp với qui định của pháp luật.

NHIỆM VỤ

Tập hợp đoàn kết, động viên các hội viên nhiệt tình tham gia đóng góp cho sự phát triển không ngừng của ngành chiếu sáng Việt Nam.

Phổ biến thông tin và đăng tải các công trình khoa học, công nghệ chuyên ngành gồm: Tổ chức các hội thảo, xuất bản ấn phẩm, tổ chức đào tạo, tổ chức tham quan, học tập, trao đổi thông tin, hợp tác với nước ngoài.

Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến nâng cao hiệu quả, tiết kiệm năng lượng.

Chủ động đề xuất với nhà nước về cơ chế, chính sách, các định hướng phát triển hệ thống chiếu sáng.

Tham gia, phản biện các dự án đầu tư, liên doanh trong lĩnh vực chiếu sáng.

Giám định chất lượng các công trình, các thiết bị chiếu sáng.