Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau

26
Địa chỉ: 202 Quang Trung, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Fax: 07830 835052
Điện thoại: 07830 835052
Website: moitruongdothicamau.com
Email: Moitruongdothicamau@gmail.com