CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA

233
Địa chỉ:Tòa nhà Hoa Cương, số 18 ngõ 11 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696

Website: https://phucgia.com.vn

Email: lab@phucgia.com.vn