Công ty TNHH Mía đường Nghệ An sản xuất điện từ bã mía

50

Việc thực hiện đồng bộ các gải pháp tiết kiệm năng lượng đã giúp nhà máy đường NASU giảm năng lượng tiêu thụ từ 1.780 GJ/ tấn mía (năm 2017) xuống còn 1.726 GJ/ tấn mía (năm 2021).

https://tietkiemnangluong.com.vn/