Công ty TNHH Mía đường Nghệ An sản xuất điện từ bã mía

6

Việc thực hiện đồng bộ các gải pháp tiết kiệm năng lượng đã giúp nhà máy đường NASU giảm năng lượng tiêu thụ từ 1.780 GJ/ tấn mía (năm 2017) xuống còn 1.726 GJ/ tấn mía (năm 2021).

https://tietkiemnangluong.com.vn/