Công ty cổ phần Môi trường đô thị KonTum

129
Địa chỉ: Số 200 Đường URE, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.865.418 – 02603.861.296
Fax: 02603.861.297
Website: www.kontumurenjsc.com.vn
Email: KonTumUrenJSC@gmail.com