Cty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

15
Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: (+84)75 3826 358
Fax: (+84)75 3817 770
Website: congtrinhdothibentre.vn
Email: Email: ctdt_bt@yahoo.com