Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Ninh Bình

8
Địa chỉ: Đường Lê Đại Hành – Phường Thanh Bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Điện thoại: 
(+84)(30)3.871.058
Fax:
Website: 
moitruongdothininhbinh.com.vn
Email: 
congtymoitruongdothinb@gmail.com