Rạng Đông hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2020

88

Bước vào năm 2020, vừa tập trung khắc phục hậu quả tai nạn hỏa hoạn lớn cuối 2019, lại phải ứng phó với đại dịch Thế kỷ COVID – 19. Rạng Đông vẫn luôn kiên cường vượt qua mọi bão táp phong ba, với cách làm Rạng Đông, con người Rạng Đông. Nhờ tinh thần : “ĐOÀN KẾT – CHỦ ĐỘNG – ĐỔI MỚI – SÁNG TẠO – TỐC ĐỘ” và ý chí quyết tâm, kiên định với Mục tiêu đã đề ra, Rạng Đông đã hoàn thành xuất sắc Kế hoạch 2020