Rạng Đông hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2020

6

Bước vào năm 2020, vừa tập trung khắc phục hậu quả tai nạn hỏa hoạn lớn cuối 2019, lại phải ứng phó với đại dịch Thế kỷ COVID – 19. Rạng Đông vẫn luôn kiên cường vượt qua mọi bão táp phong ba, với cách làm Rạng Đông, con người Rạng Đông. Nhờ tinh thần : “ĐOÀN KẾT – CHỦ ĐỘNG – ĐỔI MỚI – SÁNG TẠO – TỐC ĐỘ” và ý chí quyết tâm, kiên định với Mục tiêu đã đề ra, Rạng Đông đã hoàn thành xuất sắc Kế hoạch 2020