PC Quảng Ngãi: Nhiều giải pháp tuyên truyền tiết kiệm, sử dụng điện an toàn, hiệu quả

30

Để đảm bảo an ninh năng lượng, an toàn sử dụng điện, Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn đối với khách hàng.

Thi công bọc đường dây dẫn điện để đảm bảo cấp điện an toàn, hiệu quả

Hằng năm, tại Quảng Ngãi do yêu cầu phát triển, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp, lượng điện tiêu thụ có thời điểm tăng hơn 40%. Do vậy, để đảm bảo đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, ngành điện đang tăng cường triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, đồng thời hướng dẫn người dân, doanh nghiệp (DN) cùng thực hiện, nhất là khi vào mùa cao điểm. Hiện tại, ngành điện đã lên kế hoạch, kịch bản cụ thể các giải pháp sử dụng điện an toàn, hiệu quả, triển khai kịp thời trước những diễn biến bất thường, cực đoan của thời tiết. Ngoài việc sẵn sàng cung ứng điện từ điện lưới quốc gia, ngành điện chuẩn bị máy phát SPVW 250kVA dự phòng và nhiên liệu, nhân lực vận hành máy khi có yêu cầu. Các điện lực, đội quản lý vận hành lưới điện cao thế tổ chức thực hiện công tác kiểm tra đường dây và TBA 110kV, TBA 35kV, đường dây trung, hạ áp và TBA phụ tải; xử lý các điểm bất thường, quá tải trên lưới điện có khả năng gây sự cố; phát quang hành lang tuyến, thay thế các thiết bị không đảm bảo an toàn. Theo dự báo, mùa khô hạn năm nay đến sớm và kéo dài, vì thế áp lực đối với ngành điện là rất lớn, nên ngành điện triển khai hai giải pháp song song. Đó là, tăng cường khả năng cấp điện, đồng thời triển khai tuyên truyền tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, hiệu quả đến tất cả khách hàng. Ngoài ra, Công ty Điện lực Quảng Ngãi còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện thay thế những thiết bị cũ tiêu tốn điện năng cao, đặc biệt là tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức trong thực hiện hành vi sử dụng điện. Công ty đã lên kế hoạch phối hợp với hội, đoàn thể, tích cực lồng ghép tuyên truyền, nhằm tạo sức lan tỏa trong nhân dân.
Hiện nay, rất nhiều người hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiết kiệm điện đối với cuộc sống và sự phát triển của xã hội, nhưng thực tế, vẫn còn một số người chưa có thói quen tiết kiệm điện. Vì vậy, thực hiện các giải pháp để giúp người dân, doanh nghiệp hình thành thói quen tiết kiệm điện là rất cần thiết. Ông Đinh Văn Phu, thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi), cho biết:”Trước đây, mỗi tháng gia đình phải trả đến hơn 500.000 đồng tiền điện, nhưng từ khi được tư vấn cách sử dụng điện hợp lý, lắp đặt thay thế thiết bị tiết kiệm điện thì tiền điện chỉ còn 300.000 đồng/tháng. Tôi thấy tiết kiệm điện rất có lợi cho gia đình và thực hiện cũng không quá khó”.
Ông Lê Hoàng Anh Dũng – Giám đốc PC Quảng Ngãi cho biết: “Ngành điện mong muốn mỗi người dân thay đổi từ ý thức tới hành động trong thực hành tiết kiệm điện. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế rõ ràng cho gia đình, mà còn tránh lãng phí nguồn tài nguyên, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trước mắt và lâu dài”./.

Dương Anh Minh – Văn Tuân