PC Quảng Ngãi: Đảm bảo nguồn điện trong mùa nắng nóng

2

Theo số liệu thống kê của Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi), công suất cực đại trong 2 tháng đầu năm 2020 đạt 224,9 MW tăng 11,28% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng điện 2 tháng năm 2020 đạt 218,00 triệu kWh, tăng 22,20% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 5 thành phần phụ tải, sản lượng cao nhất là phụ tải công nghiệp – xây dựng.

– Công nhân PC Quảng Ngãi lắp đặt LBS và LTD đường dây 22kV tại cột 69-XT477/110kV Quảng Phú
– Công nhân PC Quảng Ngãi thí nghiệm định kỳ TBA tại KCN Quảng Phú

Từ đầu tháng 3 đến nay, PC Quảng Ngãi đã thực hiện hơn 80 công tác trên lưới điện trung hạ áp, đa số công tác là thí nghiệm định kỳ, vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị trên lưới, hoán đổi một số MBA để cân bằng pha, xử lý các điểm xung yếu trên lưới điện…Ông Lê Hoàng Anh Dũng – Giám đốc PC Quảng Ngãi cho biết: “ Việc đầu tư nâng cấp hạ tầng điện lưới, nâng cao chất lượng quản lý vận hành là những giải pháp đang được ngành Điện quan tâm triển khai nhằm cung cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Công ty Điện lực Quảng Ngãi tiếp tục tập trung cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn khu vực mới tiếp nhận; tất cả với mục đích đảm bảo điện cho khách hàng an toàn, liên tục trong mùa nắng nóng sắp đến. Ngoài ra, để đảm bảo nguồn điện Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã kêu gọi một số doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng điện hàng tháng cao, tiết kiệm điện năng, tắt những thiết bị không cần thiết, đặc biệt là sử dụng các thiết bị điện công nghệ mới có khả năng tiết kiệm điện cao; điều này vừa giúp giảm được chi phí, tránh lãng phí, tăng nguồn thu cho doanh nghiệp. Thời gian qua, qua công tác tuyên truyền của ngành Điện, nhiều hộ gia đình đã có ý thức tốt trong việc sử dụng tiết kiệm điện; việc tiết kiệm điện đã trở thành thói quen đối với từng thành viên trong gia đình… Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc phối hợp chính quyền địa phương có phương án bảo vệ an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện; tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ các công trình điện, không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.v.v…”./.

Đăc Bình – Anh Minh