PC Đà Nẵng tăng cường đảm bảo cấp điện cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố

45

Tiếp sau công tác đảm bảo điện phục vụ các bênh viện, cơ sở y tế, các khu vực cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ, Ký túc xá tập trung phía Tây thành phố; mới đây Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đã xây dựng phương án đảm bảo cấp điện các cơ sở cách ly trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Công nhân Điện lực Đà Nẵng tách nối lưới điện đảm bảo phục vụ cấp điện các khu cách ly tập trung.

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đã bố trí nhân lực tăng cường kiểm tra ngày/đêm các xuất tuyến, phân đoạn đường dây, các trạm biến áp cấp điện các cơ sở cách ly có tiếp nhận theo dõi và cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm Covid – 19.
Trên cơ sở kiểm tra, các đơn vị thuộc Công ty lập kế hoạch và hoàn thành xử lý các tồn tại. Công ty cũng không bố trí công tác cắt điện trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện các cơ sở này trừ trường hợp xử lý sự cố; đồng thời chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện, khẩn trương xử lý sự cố, bố trí máy phát điện, kịp thời cấp điện các địa điểm nói trên trước các tình huống bất ngờ có thể xảy ra; đồng thời, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị, cơ sở cách ly tập trung kiểm tra nguồn dự phòng tại chỗ, đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định các phụ tải./.

Đắc Bình – Anh Minh