Hội Chiếu sáng Việt Nam, tiếp tục đổi mới để phát triển

1

“Tiếp tục đổi mới để phát triển, nâng cao vị thế của Hội lấy phục vụ con người làm trung tâm và là nguồn động lực để phát triển”, phát biểu của PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến, Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam (CSVN) tại Đại hội Đại biểu Hội chiếu sáng Việt Nam (CSVN) lần thứ IV – nhiệm kỳ (2019-2024) khẳng định phương hướng và mục tiêu hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ lần thứ tư này.được tổ chức ngày 17-18/05/2019 tại Hà Nội vừa qua.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Từ Đại hội đến Đại hội
Trải qua 3 nhiệm kỳ xây dựng và phát triển, từ gần 100 Hội viên đến nay Hội CSVN đã có trên 200 Hội viên là các đơn vị hoạt động đa dạng trên lĩnh vực chiếu sáng. Đồng hành cùng đất nước, các thành viên Hội CSVN đã, đang góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của và bảo vệ tổ quốc: Góp phần tích cực trong việc xây dựng, phát triển, bao phủ hệ thống chiếu sáng công cộng (CSCC) tại các đô thị của Việt Nam. Tốc độ phát triển của hệ thống CSCC, năm sau tăng hơn năm trước khoảng trên 20%/năm đối với khu vực đô thị và 10%/năm đối với khu vực nông thôn,…Việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng được các đơn vị, Hội viên đầu tư, nghiên cứu, sản xuất, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng và đưa, công nghệ nguồn sáng chiếu sáng LED tiết kiệm năng lượng (TKNL), giảm phát thải khí nhà kính, để đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Trong nhiệm kỳ III vừa qua, Hội đã chủ động, tích cực tham gia tư vấn, phản biện, góp ý các cơ chế, chính sách: Thực hiện công tác đấu thầu trong lĩnh vực chiếu sáng; Công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trong Hội; Thực hiện Nghi Định 130/2013 của Chính phủ; Định mức duy trì hệ thống chiếu sáng; Các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan đến chiếu sáng,…. Hội đã tổ chức thành công 05 Hội Nghị khoa học Chiếu sáng toàn quốc, theo các chủ đề: Ứng dụng công nghệ mới trong chiếu sáng nghệ thuật kiến trúc và không gian đô thị; Thực trạng và triển vọng chiếu sáng bằng LED trong chiến lược TKNL, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam; Chiếu sáng đô thị thông minh thời I 4.0; Chiếu sáng thông minh trong thành phố thông minh,… Các sự kiện trên thu hút sự tham gia của các đơn vị trong nước và nhiều tổ chức quốc tế: UNDP, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,….

Phối hợp với Dự án “Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam” do UNDP tài trợ, Hội đã mở 4 khóa đào tạo (năm 2017 và 2018), phối hợp với Hiệp Hội doanh nghiệp chiếu sáng Nhật Bản tổ chức 2 khóa đào tạo về “quản lý hệ thống CSCC, tiêu chuẩn, quy chuẩn và các công nghệ mới trong sản xuất thiết bị chiếu sáng”. Các hoạt động trên đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, nâng cao sức cạnh tranh, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp chiếu sáng trong nước phát triển theo hướng bền vững.
Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế với các tổ chức cá nhân, tập thể và các hiệp hội Chiếu sáng nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Bắc, Nga, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, Hiệp hội Chiếu sáng rắn quốc tế, Hiệp hội Chiếu sáng Châu Á – Thái Bình Dương,… Hội đã ký kết hợp tác với 5 Hội, gồm: Hội Chiếu sáng Việt Nam, Hội Điện lực sử dụng NLTK&HQ trong chiếu sáng Việt Nam; Hội Tự động hóa Việt Nam; Hội KHCN sử dụng NLTK&HQ Việt Nam, Hội Điện lực Việt Nam.
Với chức năng cơ quan ngôn luận, truyền thông của Hội, Tạp chí Ánh sáng & Cuộc sống và Website của Hội trong thời gian qua đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao: Duy trì thông tin, nội dung bám sát đường lối, chính sách của Đảng,Chính phủ, các nhiệm vụ, hoạt động của Hội: thúc đẩy việc tuyên truyền sử dụng NLTK&HQ, công nghệ chiếu sáng LED, CSCC tại các địa phương; Giới thiệu và duy trì, thúc đẩy hiệu quả việc tuyên truyền ứng dụng công nghệ mới như: Ứng dụng công nghệ 3G/GPRS trong điều khiển và giám sát hệ thống CSCC, Và là cầu nối các đơn vị trong Hội chung tay xây dựng Nông thôn mới, hoạt động xã hội, ủng hộ đồng bào lũ lụt,….
Các Chi hội Chiếu sáng Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung bộ và Tây Nguyên đã có nhiều hoạt động nổi trội. Các Hội viên đóng trên địa bàn tỉnh đã tham mưu, đóng góp cho lãnh đạo địa phương, định hướng, kế hoạch phát triển hệ thống chiếu sáng văn minh,TKNL,….và tham gia tích cực các hoạt động xã hội tại địa phương.
Hàng năm, cùng với dịp tổ chức hội nghị, Hội thảo khoa học thường niên, Hội và các Chi hội khu vực đã tổ chức các phong trào văn nghệ, thể thao: bóng đa, tenit, văn nghệ,….Qua đó đã tạo không khí đoàn kết, vui vẻ, cởi mở, chân tình, gắn bó và tương trợ giúp đỡ nhau giải quyết các khó khăn trong sản xuất và đời sống.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội CSVN đã cùng các đơn vị Hội viên tổ chức nhiều hoạt động xã hội tại các khu vực: Hỗ trợ đồng bào lũ lụt và giúp đỡ bà con, học sinh vùng sâu, đặc biệt khó khăn ở Hòa Bình, Yên Bái, Nghệ An,…Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa do Nhà nước phát động.
Nhiệm kỳ thứ 4 (2019-2024), Hội sẽ tập trung thực hiện thắng lợi 07 nhiệm vụ sau: Tích cực và chủ động tham gia tư vấn phản biện chính sách; Phối hợp hoặc cùng với các hội viên nghiên cứu xây dựng chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN dài hạn và hàng năm về chiếu sáng… ; Đào tạo, nâng cao năng lực và phát triển nguồn nhân lực, kết hợp hiệu quả giữa Hội với các chi hội; Tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng sản xuất vật tư, thiết bị chuyên ngành chiếu sáng trong nước, phát triển ổn định và bền vững,…; Củng cố, nâng cao chất lượng, năng lực công tác truyền thông,…; Nâng cao hiệu quả trong hợp tác phát triển với các Hội chuyên ngành chiếu sáng trong nước, trong khu vực và quốc tế; Tiếp tục củng cố và xây dựng để nâng cao tính chuyên nghiệp của các cơ quan trực thuộc Hội, Tổ chức lại các chi hội chiếu sáng theo hướng tinh gọn theo 3 khu vực….
Với sự nhất trí cao, Đại hội IV đã bầu ra Ban chấp hành Hội CSVN nhiệm kỳ (2019-2024) gồm 85 Ủy viên, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra, PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến được Đại hội tín nhiệm, tái cử là Chủ tịch Hội CSVN nhiệm kỳ IV. Cũng tại Đại hội, nhiều tập thể, cá nhân, các Hội viên đã được khen thưởng Bằng khen, Kỷ niệm chương của Bộ Xây dựng, Tổng Hội xây dựng Việt Nam, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam và Hội Chiếu sáng Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến, Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Kỷ nguyên số, Cơ hội và thách thức
Cùng với Đại hội IV, Hội thảo khoa học chiếu sáng năm 2019 đã được Hội CSVN tổ chức thành công.
Với chủ đề “ Chiếu sáng Việt Nam trong thời kỳ kỷ nguyên số: Cơ hội và thách thức”, Hội thảo thu hút sự quan tâm của các tầng lớp trong xã hội. Hơn 300 đại biểu đại diện Lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Bộ KH-CN, Liên hiệp các Hội KHKT VN, Tổng hội Xây dựng, Các Hội nghề – xã hội, TP Hà Nội, các Hội chiếu sáng quốc tế đến từ Nhật Bản, Châu Á TBD,…các trường Đại học, Viện Nghiên cứu, nhà tư vấn, khoa học đầu ngành về lĩnh vực chiếu sáng trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực chiếu sáng trong nước, nước ngoài cùng toàn thể hội viên Hội chiếu Việt Nam và các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương đã đến tham dự. Gần 20 đơn vị đại diện cho các Tập đoàn, các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất thiết bị chiếu sáng đến từ: Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Việt Nam,… đã mang sản phẩm, công nghệ chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường mới nhất, gắn liền với các giải pháp công nghệ số với các ứng dụng vào lĩnh vực chiếu sáng, đô thị thông minh đến tham gia triển lãm, giới thiệu tại Hội thảo.
Với 26 tham luận được trình bày tại Hội thảo, các tham luận tập trung vào nội dung: Kỷ nguyên số và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiêp, Kỷ nguyên số đã và đang là cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp; Doanh nghiệp chiếu sáng Việt Nam trong thời kỳ kỷ nguyên số, Kỷ nguyên số hóa, doanh nghiệp chiếu sáng Việt Nam phải làm gì?,…
Đây là vấn đề nóng, mà DN ngành Chiếu sáng Việt Nam đang quan tâm, bàn luận.Việt Nam là quốc gia đang phát triên, được đánh giá là một trong những quốc gia có thế mạnh nguồn nhân lực tiềm năng để phát triển công nghệ số. Do tính đặc thù, Ngành chiếu sáng luôn dẫn đầu, tiếp cận trong việc úng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là cơ hội, lợi thế, nhưng cũng là những khó khăn, thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp chiếu sáng Việt Nam. Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến, Để phát huy hiệu quả lợi thế đó, trong kỷ nguyên số, ngành Chiếu sáng Việt Nam cần phải tập trung thực hiện tốt các vấn đề sau: Trước tiên Phải xây dựng chiến lược phát triển trong kỷ nguyên số hóa. Tiếp theo là phải đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, các sản phẩm phần mềm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý.Và sau cùng là phát triển khách hàng trung thành trong thời kỳ kỷ nguyên số.

Quang Hùng

Một số hình ảnh hoạt động của Hội bên lề Đại hội đại biểu Hội CSVN lần thứ tư, nhiệm kỳ (2019-2024)

GS.TS Phan Hồng Khôi, Cố Vân Cao Cấp Dự án LED Tham Luận Tại Hội Thảo

Đại Diện Hiệp Hội CS Nhật Bản Tham Laaunj Tại Hội Thảo
PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến Phát Biểu Khai Mạc Đại Hội
TS Trần Đình Bắc, PCT, Tổng TK Hội CSVN điều Hành Hội Thảo
TS Ngô Trí Long Tham Luận Tại Hội Thảo
Nhân Dịp Đại Hội IV Hội CSVN,Chủ Tịch Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam Tặng Tranh Kỷ Niệm Cho Hội CSVN
Lãnh đạo Hội CSVN Trao Quà Lưu Niệm Cho Các Nhà Tài Trợ
Ra Mắt BCH Hội CSVN Nhiệm Kỳ IV (2019 2024)
Gian Hàng Triển Lãm Của Cty Hapulico
Đại Diện đoàn Hội Chiếu Sangs Nhật Bản Phát Biểu Tham Luận Tại Đại Hội
Đại Diện CTy CP Bóng đèn Phích Nước Rạng Đông Tham Luận Tại Hội Thảo
Đại Diện Cty Đại Quang Phát Tham Luận Tại Hội Thảo
Cân Bộ Cty CP Bóng đèn Phích Nước Rạng Đông Giới Thiệu SP Với đại Biểu
Bà Mai Thu Hương Cục Trưởng Cục Hạ Tầng Bộ Xây Dụng Phát Biểu Tại Hội Thảo