Băng hình kỉ niệm 60 năm thành lập công ty Rạng Đông

3

60 năm Rạng Đông Phát triển bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự tử tế