Ý kiến của Phó Thủ tướng về chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 2 dự án tại Long An

8

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Trần Anh – Tân Phú và Dự án Khu dân cư – Tái định cư tại xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Sau khi xem xét kiến nghị trên, tại Công văn số 5140/VPCP-NN ngày 12/8/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và các cơ quan có liên quan kiểm tra thực địa khu đất thực hiện Dự án Khu công nghiệp Trần Anh – Tân Phú và Dự án Khu dân cư – Tái định cư tại xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; làm rõ việc tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở… trong việc quyết định chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án trên; trên cơ sở đó hoàn thiện hồ sơ thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.