Rạng Đông hành trình theo chân Bác

13

Ngày 24/02/1961, Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chính thức đi vào sản xuất theo quyết định số 003/BCNN-TC và sáng ngày 28/4/1964 cán bộ, công nhân viên Rạng Đông vinh dự được đón Bác Hồ kính yêu về thăm nhà máy. Ngày 28/4 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của Rạng ĐôngBáo công với Bác, Thi đua Lao động Sáng tạo – Làm thỏa lòng Bác mong!”.

Sau 60 năm xây dựng, phát triển, Rạng Đông đã chuyển mình từ Doanh nghiệp bóng đèn, phích nước truyền thống thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, phấn đấu đến năm 2030, đưa thương hiệu Rạng Đông lên tầm khu vực, doanh thu tầm tỷ đô. Thu nhập bình quân hệ số 1, đạt 2.000 USD/người/tháng.  “Rạng Đông Anh hùng & Có Bác Hồ ”, trở thành tài sản quý báu văn hóa riêng, một giá trị tinh thần vô giá, bất biến và trường tồn của Doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí Thư Đảng ủy TGĐ Cty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông điều hành Tọa đàm “Khát vọng Rạng Đông, 60 năm hành trình theo chân Bác”

Đổi mới để phát triển

Đại hội VI của Đảng CSVN  đã mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đã tiến hành công cuộc đổi mới, xóa bỏ chế độ kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp. Giống như nhiều Doanh nghiệp Nhà nước lúc đó Rạng Đông do không được chuẩn bị trước, nhà máy trên 1.600 con người phải đóng cửa liền 6 tháng, năm sau 3 tháng. Từ năm 1990 sau khi tinh giảm biên chế, sắp xếp lại tổ chức, thay đổi cơ chế điều hành, với cơ sở vật chất, máy móc thiết bị hoàn toàn như cũ, số lao động chỉ bằng 56% so với trước, Rạng Đông bước vào giai đoạn phục hồi. Với sự bất phá, nỗ lực phấn đấu, bền bỉ, sau gần 10 năm xây dựng, phát triển (đến 1998) doanh thu của Cty đã đạt 108,8 tỷ tăng hơn 25 lần so các năm trước đổi mới và tăng gần 15 lần so 1990. Qua 60 năm, Rạng Đông đã thực hiện chuyển đổi thành công 4 tầng công nghệ trong chiếu sáng từ đèn dây tóc sang đèn phóng điện, sang chiếu sáng rắn (LED) và mở đầu tầng công nghệ thứ tư Smart Lighting từ năm 2016. Đặc biệt, mỗi khi sản phẩm tầng công nghệ cũ đang phát triển mạnh mẽ, lãnh đạo Công ty đã chuẩn bị cho tầng công nghệ tiếp theo. Vì vậy, mỗi lần chuyển tầng công nghệ không xảy ra hiện tượng “sao đổi ngôi” mà càng khẳng định vị thế dẫn đầu của Rạng Đông trong chiếu sáng.

Cổ phần doanh nghiệp người lao động là chủ sở hữu

Năm 2004, Rạng Đông Tiến hành cổ phần hóa, khi cổ phần hóa 96% CBCNV được mua cổ phần nắm giữ 40,2% tổng số cổ phần. Nhờ Đảng bộ vẫn giữ được vai trò lãnh đạo trong Công ty cổ phần không còn cổ phần Nhà nước, nhờ tập thể CBCNV giữ tỷ lệ cổ phần lớn. Đặc biệt số kỹ sư, chuyên viên kinh tế trẻ mới vào làm việc nhưng là lực lượng quyết định tương lai, không được mua cổ phần ưu đãi theo chế độ, Công ty đã tạo điều kiện mua nhiều cổ phần giá sàn – những anh em xuất sắc có cổ phần bằng những người làm việc lâu năm.

Ở Rạng Đông, người lao động thực sự là chủ sở hữu gắn bó máu thịt với Công ty, thu nhập của họ không phải là chi phí nhân công mà là chia sẻ giá trị gia tăng do họ tạo ra. Đây là nguyên nhân cơ bản trong nhân tố con người, cộng với bản sắc văn hóa “Rạng Đông Anh hùng & Có Bác Hồ” tạo nên động lực phát triển mạnh mẽ của Rạng Đông, khác hẳn với Công ty biến cổ phần hóa thành tự nhân hóa.

Sau 20 năm cổ phần hóa (2023 so 2003) doanh thu của Cty tăng 24 lần, nộp Ngân sách tăng 16,8 lần, lợi nhuận thực hiện tăng 34,7 lần. Trước khi Cổ phần hóa, lợi nhuận hàng năm chỉ 10 – 17 tỷ, sau cổ phần hóa lợi nhuận hàng năm tăng lên 40 – 188 tỷ, đặc biệt khi không còn cổ phần Nhà nước, từ 2015, lợi nhuận hàng năm tăng lên 200 – trên 600 tỷ.

Đầu tư để phát triển

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Rạng Đông đã ra Nghị quyết hàng năm trích 15% lợi nhuận sau thuế cho Nghiên cứu – Phát triển (R&D) và 7% lợi nhuận sau thuế lập Quỹ Đầu tư Mạo hiểm.

Rạng Đông là thành viên chính thức của Liên minh Chiếu sáng Rắn quốc tế (ISA), tham gia nhiều tổ chức Xã hội – Nghề nghiệp, ký thỏa thuận hợp tác với 10 Viện Nghiên cứu – Đại học. Công ty đã thành lập 4 trung tâm tri thức: Trung tâm R&D Chiếu sáng (LR&DC), Trung tâm R&D Công nghệ số (DR&DC), Trung tâm R&D Mô hình kinh doanh số (DBMR&DC) và Tổ chuyên gia Quản trị hiện đại, từ 2020 chuyển thành Tổ chuyên gia tư vấn Chuyển đổi số.

Nhờ đó Rạng Đông đã thực hiện mô hình Đổi mới/ Sáng tạo mở (Open Innovation), đã kết hợp được sáng tạo tinh hoa với sáng tạo đại chúng hội tụ tại 9 TechDay tổ chức từ 2020 đến nay; Khoa học – Công nghệ và Đổi mới – Sáng tạo trở thành động lực chủ yếu trong phát triển Công ty.

Hành trình chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết 52 – NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Quyết định 749/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Lãnh đạo Công ty đã làm rõ trong nhận thức đội ngũ cán bộ các cấp về: Tính bức xúc, tất yếu khách quan phải tiến hành Chuyển đổi số; Dũng cảm vượt qua nỗi sợ của chính mình khi mọi thông tin đều nêu xác suất thất bại Chuyển đổi số tới 70 – 80%; Dũng cảm đề ra mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của Rạng Đông 2025, 2030.

Mục tiêu: Rạng Đông trở thành doanh nghiệp tiên phong cung cấp hệ thống giải pháp đồng bộ dựa trên công nghệ lõi là chiếu sáng và IoT, góp phần kiến tạo ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp chính xác; Thúc đẩy cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên – Thông minh – Hạnh phúc – Thân thiện với môi trường; Gia tăng giá trị cho cổ đông, nhân viên và khách hàng; Đồng hành cùng dân tộc xây dựng Việt Nam phồn vinh thịnh vượng.

Tầm nhìn: Đến năm 2025, Rạng Đông trở thành doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp số, tiên phong trong các xu hướng chuyển đổi kép của thời đại, phát triển nhanh và bền vững với tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 20 – 25%. Phấn đấu đến năm 2030, đưa thương hiệu Rạng Đông lên tầm khu vực, doanh thu tầm tỷ đô. Thu nhập bình quân hệ số 1 đạt 2.000 USD/người/tháng.

Giải pháp: Công ty xác định để đạt mục tiêu, đến được đích đến đúng đắn, tìm con đường đi đến đích chỉ bằng cách vừa học, vừa tự học, vừa làm, dò đá tìm đường, cứ đi rồi sẽ thành đường. Từ đó đã xác định ra nhiệm vụ của các đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thảo luận xây dựng các lộ trình phát triển công nghệ, Tổ chuyên gia Tư vấn Chuyển đổi số và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển DBMRDC nghiên cứu Mô hình kinh doanh số của nhóm nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống thông tin MIT Sloan vừa công bố năm 2017. Mặt khác, xác định bản chất Chuyển đổi số là nâng cao độ trưởng thành năng lực công nghệ số của Công ty, coi đấy là công cụ không thể thiếu để chuyển đổi hình thái Công ty, thay đổi 3 cốt lõi là tái cấu trúc chiến lược Sản phẩm/ Dịch vụ, chuyển đổi sản xuất sang thông minh hóa và linh hoạt, chuyển đổi mô hình kinh doanh sang mô hình kinh doanh số (DBM). Công ty kiên trì áp dụng các mô hình quản trị hiện đại, các tiêu chuẩn quản lý quốc tế tiên tiến ISO, các công cụ cải tiến nâng cao năng suất và chất lượng. Các thành tựu đó, đặc biệt từ 2015 đã chuẩn bị những tiền đề rất cơ bản để từ năm 2020 Rạng Đông bước vào chuyển đổi số thành công.

Trong suốt 4 năm triển khai, từng giai đoạn vào các ngày 28/4 và 10/10 hàng năm, trong các ngày Hội Sáng tạo – TechDay thứ nhất, thứ hai,… thứ tám, quá trình triển khai Chuyển đổi số Rạng Đông lại được các chuyên gia hàng đầu của đất nước như Tiến sỹ Nguyễn Quân, Đ/c Nguyễn Đức Hiển Phó Ban Kinh tế Trung ương, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, các chuyên gia cao cấp Võ Trí Thành, Phạm Chi Lan, Lê Đăng Doanh, Hiệu trưởng các Đại học lớn. Thành ủy – Các sở ban ngành Hà Nội và Khu công nghiệp Quế Võ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội chỉ đạo, bổ sung, động viên khích lệ. Ngày 13 – 4 – 2023 Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp kiểm tra, khen thưởng thành tích xuất sắc Chuyển đổi số Rạng Đông 2020 – 2023 và chỉ đạo các Vụ – Cục thuộc Bộ giúp Rạng Đông giải quyết các vấn đề khó khăn trong Chuyển đổi số.

Đặc biệt Rạng Đông còn được Giáo sư Hồ Tú Bảo và Tiến sỹ Nguyễn Nhật Quang tác giả phương pháp luận Chuyển đổi số ST2 – 3 -5 trực tiếp giới thiệu, đào tạo. Trong môi trường và điều kiện thuận lợi đó, Ban Chuyển đổi số Rạng Đông đã xây dựng được lý luận về Chuyển đổi số phù hợp với ngữ cảnh, năng lực và hoàn cảnh thực tế của mình, xây dựng được lý luận về tháp phát triển Hệ sinh thái Sản phẩm/ Dịch vụ – 4.0, tiến hành từng bước, lộ trình 3 vòng lặp Chuyển đổi số: Vòng 1 (2020 – 2021): Khởi động và số hóa, Vòng 2 (2022 –  2023): Đồng bộ hóa từng phần và vừa bước vào Vòng lặp 3 (2024 – 2025): Đồng bộ hóa từng phần mở rộng và đồng bộ hóa toàn phần.

Thành quả bước đầu

Nhờ kiên trì con đường phát triển bằng Khoa học – Công nghệ, Đổi mới – Sáng tạo và Sự Tử tế, nhờ điều hành hiệu quả mô hình một trục (nhân tố con người) hai cánh (Khoa học Kỹ thuật và Khoa học Quản trị), nhờ phát huy hiệu quả mô hình sáng tạo mở, kết hợp đúng đắn sáng tạo tinh hoa với sáng tạo đại chúng và đặc biệt truyền được cảm hứng, niềm tin và đồng lòng hưởng ứng của toàn thể CBCNV, chiến lược Chuyển đổi số Rạng Đông giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030 đã đạt kết quả tốt đẹp bước đầu.

Kết quả, trong 4 năm 2020 – 2023, từ đại dịch Covid – 19 đến nay, kinh tế thế giới và Việt Nam suy giảm, song nhờ Chuyển đổi số thành công, tốc độ tăng trưởng doanh thu của Rạng Đông vẫn giữ mức cao: Năm 2020 tăng 15,6%; 2021 tăng 15,9%; 2022 tăng 21%; 2023 tăng 20,4% so với năm trước.

Rạng Đông đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông tặng bằng khen “ Có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chuyển đổi số giai đoạn 2020 – 2023 ”. Được xếp hạng TOP 10: Doanh nghiệp tiên phong triển khai công nghệ số.

Chuyển đổi xanh – Chuyển đổi kép

Bước vào năm 2024, chiến lược Chuyển đổi số Rạng Đông bước vào năm thứ 5, bước vào vòng lặp 3: thực hiện đồng bộ hóa từng phần mở rộng tiến tới đồng bộ hóa toàn phần. Năm 2024 phải là năm mở đầu bứt phá với mặt bằng tăng trưởng mới 25 – 30%/năm để đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 25 đề ra.

Để đạt mục tiêu đến 2030 “ có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới ” như Nghị quyết 41 nêu ra, Rạng Đông tiếp tục thực hiện  thành công vòng lặp 3 Chuyển đổi số lại phải đối mặt tiếp chuyển đổi mới là Chuyển đổi xanh – triển khai Chuyển đổi kép. Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy, TGĐ  Cty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông khẳng định:  “Chúng tôi hiểu Chuyển đổi số là phương tiện để hiện thực hóa các mục tiêu Chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Công nghệ số giúp doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm năng lượng hơn, tạo ra sản phẩm cho tiêu dùng xanh, giảm phát thải ra môi trường, nên cuộc Chuyển đổi kép là bạn đồng hành của Chuyển đổi số và Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững”.

Kết quả Sản xuất – Kinh doanh Quý 1/2024 Rạng Đông đạt: Doanh thu đạt 2.837 tỷ5 tăng 32,74% so cùng kỳ. Lợi nhuận thực hiện đạt 207,73 tỷ tăng 8% so cùng kỳ. Tính từ đầu năm đến hết ngày 20/4/2024 doanh thu tăng 37% so với cùng kỳ.

Rạng Đông  được xếp hạng:

TOP 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2024 và Doanh nghiệp Tiên phong triển khai công nghệ số 2023.

  • TOP 25 Thương hiệu dẫn đầu năm 2023.
  • TOP 50: Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2023.

– Doanh nghiệp sáng tạo và kinh doanh hiệu quả năm 2023.

– Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2023.

– Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2023.

– Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam 2023.

  • TOP 500: Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2023, 2024.

– Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2023.

– Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2023.

  • – Giải nhất sáng tạo kỹ thuật toàn quốc 2023.

– Giải nhì và ba giải sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2023 (VIFOTEC).

– Trung tâm số điều hành sản xuất kinh doanh đạt TOP 10 Giải thưởng Sao khuê 2024.

– 3 giải thưởng Sao khuê 2024 khác.

Quang Trần