Tiết kiệm để tạo ra nguồn năng lượng đầu tiên

11

Năm 2023, bức tranh năng lượng toàn cầu có nhiều khó khăn. Do đó, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lại càng trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tiết kiệm năng lượng giúp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời tạo ra những đóng góp quan trọng cho mục tiêu Net Zero của Việt Nam đến năm 2050. Trong những ngày đầu xuân, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ và trao đổi với ông TRỊNH QUỐC VŨ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Bộ Công Thương, để cùng bàn luận về vấn đề này.

Theo VTC14