Ông Lâm Hữu Tùng Phó chủ tịch Hội CSVN, Chi hội trưởng Chi hội chiếu sáng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: “Các hội viên trong Chi hội luôn liên kết chặt chẽ, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, tâm huyết với nghề”

1

Chi hội Chiếu sáng Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long được thành lập theo quyết định số 22/QĐ-HCSVN ngày 24/10/2014 của Hội Chiếu sáng Việt Nam (CSVN). Chi hội là tổ chức nghề nghiệp hoạt động với mục tiêu tập hợp và thu hút rộng rãi các hội viên tập thể ở các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chiếu sáng trên địa bàn Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, nhằm đóng góp cho sự nghiệp phát triển chiếu sáng tại địa phương và khu vực, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trước thềm Hội nghị, Phó chủ tịch Hội CSVN, Chi hội trưởng Chi hội chiếu sáng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, ông Lâm Hữu Tùng đã có cuộc trao đổi với Ánh sáng và Cuộc sống về quá trình hoạt động của Chi hội trong thời gian qua.

Phó chủ tịch Hội CSVN, Chi hội trưởng Chi hội CS KVĐBSCL Lâm Hữu Tùng phát biểu tại HCNS 2017 BEN TRE.

Phóng viên (PV): Thưa ông! Được biết, sau 4 năm thành lập, Chi hội Chiếu sáng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (viết tắt là Chi hội) có nhiều hoạt động nổi bật trong ngành chiếu sáng Việt Nam, theo ông, những thành tích nổi bật Chi hội đó có ý nghĩa gì với hoạt động của Ngành, Hội CSVN?
Ông Lâm Hữu Tùng: Sau gần một nhiệm kỳ hoạt động Chi hội đã có nhiều thành tích đáng kể đóng góp cho Hội CSVN, đặc biệt về công tác phát triển Hội viên, ngày đầu thành lập, Chi hội có 27 hội viên tập thể, đến nay lên tới 42 hội viên. Thành phần hội viên là Chủ đầu tư các công trình, đơn vị quản lý về điện năng, đơn vị quản lý vận hành chiếu sáng, đơn vị sản xuất và cung ứng thiết bị chiếu sáng,… trong khu vực.
Bên cạnh đó, các công tác khác đã được Chi hội thực hiện đầy đủ, nghiêm túc như, Tham gia đóng góp các hội nghị, hội thảo khoa học chiếu sáng toàn quốc do Hội CSVN tổ chức; Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo Chiếu sáng Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long; Tổ chức giới thiệu Điều lệ của Hội Chiếu sáng Việt Nam, giới thiệu trang thông tin điện tử của “Tạp chí Ánh Sáng và Cuộc Sống” đến các đơn vị quản lý về lĩnh vực chiếu sáng đô thị. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, tổ chức xã hội ở địa phương để vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ và đóng góp vào sự phát triển của hệ thống chiếu sáng đô thị,….
Chi hội đã thường xuyên tham mưu cho chính quyền địa phương, thực hiện tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị và định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025, Nghị định của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích với mục tiêu định hướng cho việc phát triển chiếu sáng đô thị hiện đại và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất, tham mưu với Ban chấp hành Hội CSVN những vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội. Thực hiện đầy đủ các quy định về báo cáo theo yêu cầu của Hội. Định kỳ báo cáo về Hội CSVN dữ liệu chiếu sáng công cộng đô thị trên địa bàn Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Các hoạt động trên đã giúp các Hội viên và các đối tác trong ngoài ngành gắn bó, đoàn kết với nhau, đáp ứng được nhu cầu tham gia ngành chiếu sáng của Khu vực và góp phần vào sự lớn mạnh của Ngành, Hội CSVN.

PV: Vậy theo ông, để đạt các kết quả trên, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện của Chi hội là gì, thưa ông?
Ông Lâm Hữu Tùng: Thuận lợi, Chi Hội được Thường trực Hội CSVN luôn quan tâm, hỗ trợ và định hướng về công nghệ chiếu sáng, tổ chức hội thảo, hội nghị, làm cầu nối, tạo điều kiện cho các chi hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ mới để có những đề xuất giải pháp tối ưu trong công tác chiếu sáng đô thị cả nước nói chung và chiếu sáng Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long nói riêng. Các đơn vị quản lý vận hành luôn tâm huyết với nghề, trao dồi kiến thức chuyên ngành, tham quan, tập huấn các công nghệ mới để ứng dụng thực tiễn vào công tác quản lý vận hành mạng lưới chiếu sáng một cách toàn diện nhất với phương châm là thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ cho cộng đồng xã hội, không chỉ đơn thuần vì mục tiêu lợi nhuận. Trong quá trình thành lập và hoạt động của Chi hội luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương các cấp, các ban ngành hữu quan tạo điều kiện thuận lợi để Chi hội hoạt động và phát triển hội viên mới; Các hội viên trong Chi hội luôn liên kết chặt chẽ, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, tâm huyết với nghề và nổ lực, phấn đấu hết mình để đưa lĩnh vực chiếu sáng phát triển hoàn thiện hơn.
Khó khăn, hạn chế, Kinh phí hoạt động của Chi hội không có, các khoản chi Hội nghị và hoạt động của Chi hội chủ yếu được hỗ trợ từ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng và đóng góp của các nhà tài trợ. Việc cung cấp thông tin và dữ liệu về chiếu sáng đô thị của các hội viên Chi hội trong khu vực còn gặp khó khăn do một số địa phương không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời. Từ đó chưa đánh giá được hết những thuận lợi, khó khăn, đề xuất trong công tác tổng hợp báo cáo, phản ánh tình hình chung của khu vực. Bên cạnh đó, việc tổ chức thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực hoạt động chiếu sáng cho các kỹ sư, công nhân kỹ thuật để đảm bảo quy định hiện hành được thực hiện do tính chủ động của từng đơn vị, mà chưa phải là một phong trào do Chi hội phát động.

PV: Vậy để khắc phục những hạn chế, tồn tại trên, hướng hoạt động sắp tới, Chi hội sẽ tập trung làm gì, thưa ông?
Ông Lâm Hữu Tùng: Trước hết về công tác tổ chức, Chi hội tiếp tục vận động và đẩy mạnh công tác phát triển hội viên mới phù hợp với chủ trương mở rộng phạm vi, lĩnh vực hoạt động và chức năng nhiệm vụ của Chi hội theo quy định của Điều lệ Hội CSVN. Giơí thiệu thành phần Ban chấp hành dự kiến cho Chi hội CS Khu vực miền Nam. Tiếp tục, thực hiện tốt báo cáo về Hội Chiếu sáng Việt Nam theo định kỳ.
Về công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, Chi hội đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định về quản lý chiếu sáng đô thị, kinh nghiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm và áp dụng công nghệ mới trong đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng có hiệu quả. Tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương, thực hiện tuyên truyền, phổ biến chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp tiết giảm điện năng tiêu thụ và định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam. Cập nhật và giới thiệu những văn bản làm cơ sở pháp lý trong quản lý chiếu sáng. Đẩy mạnh các hoạt động trao đổi thông tin, kết hợp chặt chẽ, trao đổi với Ban Thông tin, truyền thông Hội CSVN, Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống; Tổ chức các đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm quản lý trong và ngoài nước, hỗ trợ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, hợp tác ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực hoạt động của các hội viên,….
Về công tác hoạt động tư vấn, phản biện, tham gia ý kiến vào việc lập quy hoạch chiếu sáng đô thị trên địa bàn được giao quản lý; Thực hiện các dịch vụ về tư vấn, thiết kế, xây dựng chiếu sáng đô thị; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong chiếu sáng công cộng, trong quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng (CSCC) đô thị. Tham gia đóng góp xây dựng các tiêu chí, chỉ tiêu hiệu suất năng lượng cho nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng cũng như chỉ tiêu chiếu sáng các công trình xây dựng, sử dụng năng lượng TK&HQ. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động trong lĩnh vực chiếu sáng theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển của lĩnh vực chiếu sáng. Mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức trong và ngoài khu vực để trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác về CSCC. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ, góp phần giữ gìn và phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng.
Về Công tác Khoa học, Công nghệ, Đào tạo Chi hội chủ động tham gia, tổ chức các chương trình hội thảo, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm với các tổ chức trong và ngoài khu vực, nhằm góp phần nhân rộng mô hình chiếu sáng hiệu quả. Tham gia các khoá đào tạo, phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ thuật chuyên ngành chiếu sáng, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn do Nhà nước ban hành.

PV: Để đạt được các mục tiêu kế hoạch, Chi hội có đề xuất kiến nghị gì?
Ông Lâm Hữu Tùng: Chi hội đề nghị Hội CSVN nghiên cứu, xem xét, sáp nhập Chi hội Chiếu sáng Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và Chi hội Chiếu sáng khu vực Miền Đông Nam Bộ thành Chi hội Chiếu sáng Khu vực Miền Nam, dự kiến tổ chức Đại hội Chiếu sáng toàn quốc nhiệm kỳ IV tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị Hội viên Chi hội phát huy năng động, sáng tạo, phát triển hội viên mới, tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn cũng như xã hội, vận động các đơn vị tài trợ hoặc đóng góp cho sự phát triển chung của Chi hội, tiếp tục thực hiện tốt phương hướng hoạt động của Chi hội đã đề ra trong giai đoạn tới.
PV: Xin cám ơn ông!

Quang Hùng (Thực hiện)