Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn đèn LED đối với công trình công cộng

42

Ngày 28/10/2020, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng tư vấn đánh giá đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN “Bộ tiêu chuẩn đèn LED đối với công trình công cộng” mã số RD 17-18 do Cục Hạ tầng Kỹ thuật (Bộ Xây dựng) thực hiện. Phó Chủ tịch Hội đồng – Ths. Nguyễn Công Thịnh (Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ, Bộ Xây dựng), chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh họp Hội đồng nghiệm thu

Báo cáo trước Hội đồng, Ths. Đỗ Quốc Khánh – chủ nhiệm đề tài cho biết: trong những năm gần đây, vấn đề tiết kiệm năng lượng được các quốc gia đặc biệt chú trọng, trong đó có Việt Nam với việc ban hành  một loạt văn bản quy phạm pháp luật về tiết kiệm năng lượng. Việc sử dụng các công nghệ chiếu sáng hiện đại kết hợp với các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo độ chiếu sáng là giải pháp tích cực trong tiết kiệm năng lượng, chứ không thể đơn thuần là cắt giảm nguồn chiếu sáng. Sự ra đời của nguồn sáng LED đã giải quyết được bài toán này – đây là công nghệ chiếu sáng tiên tiến được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới với nhiều ưu điểm nổi bật. Việc sử dụng nguồn sáng LED trong chiếu sáng công cộng đô thị là một chủ trương đúng đắn và là xu hướng tất yếu bởi những ưu điểm vượt trội mà nguồn sáng LED mang lại. Tuy nhiên, sử dụng nguồn sáng LED ở các đô thị tại Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều bất cập. Hiện nay, Việt Nam chưa có các tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể và đầy đủ cho việc thiết kế, sản xuất nguồn sáng LED. Chất lượng nguồn sáng LED sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu cũng chưa được kiểm soát bằng các tiêu chuẩn cụ thể, dẫn đến thị trường tràn ngập nguồn sáng LED với những quảng cáo cho sản phẩm mà thiếu kiểm chứng đúng đắn. Bên cạnh đó, các thông tin, khuyến cáo sử dụng nguồn sáng LED cũng chưa rõ ràng, cụ thể. Trước tình hình đó, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế cấp thiết, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong cả nước thì việc nghiên cứu, dự thảo và ban hành hướng dẫn bộ Tiêu chuẩn đèn LED đối với công trình công cộng, trong đó tập trung nghiên cứu chiếu sáng đường và hầm trong đô thị sử dụng nguồn sáng LED là cần thiết.

Đề tài đặt ra mục tiêu tập trung nghiên cứu nội dung tiêu chuẩn chiếu sáng đường và hầm trong đô thị; hướng dẫn áp dụng nguồn sáng LED cho chiếu sáng đường và hầm trong đô thị; áp dụng nguồn sáng LED cho công tác quản lý, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác hệ thống chiếu sáng giao thông trong đô thị, thúc đẩy quá trình chiếu sáng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. Sản phẩm của đề tài gồm báo cáo tổng hợp và Dự thảo tiêu chuẩn TCVN “Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng đường phố và hầm đô thị sử dụng công nghệ LED”.

Trong báo cáo tổng hợp, nhóm đề tài đã trình bày tổng quan các quy định trong văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam về chiếu sáng đô thị; khái quát về hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về chiếu sáng đô thị trong đó tập trung chiếu sáng đường và hầm trong đô thị tại Việt Nam; nghiên cứu về thực trạng chiếu sáng và quy định chiếu sáng sử dụng nguồn sáng LED tại 4 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Tp. Hồ Chí Minh; nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới về kỹ thuật sử dụng nguồn sáng LED trong chiếu sáng công cộng đô thị.

Nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ, hai ủy viên phản biện là TS.Trần Đình Bắc (Hội Chiếu sáng Việt Nam) và GS.TS.Phan Hồng Khôi (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đánh giá đề tài đã cơ bản hoàn thành các nội dung, mục tiêu đề cương đặt ra; đã đưa ra được bản dự thảo tiêu chuẩn “Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng đường phố và hầm đô thị sử dụng công nghệ LED”. Kết quả đề tài có nội dung khoa học, có ý nghĩa thực tiễn, giải quyết tốt các rào cản về ứng dụng công nghệ chiếu sáng LED ở nước ta hiện nay, đặc biệt là trong chiếu sáng các công trình công cộng đô thị, trước hết là các công trình chiếu sáng  giao thông đô thị. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cũng trao đổi với nhóm đề tài một số nội dung như: cần có số liệu và đánh giá tình hình chiếu sáng nhiều thành phố khác tại Việt Nam; cần cập nhật tình hình ứng dụng công nghệ chiếu sáng LED ở các đô thị Việt Nam; phần tổng quan về kinh nghiệm xây dựng tiêu chuẩn và các bộ tiêu chuẩn chiếu sáng LED cụ thể cho các công trình chiếu sáng công cộng còn thiếu hoặc chưa rõ nét, ví dụ tiêu chuẩn CIE, Mỹ, Châu Âu, Nhật và một số nước khác trong khu vực. Một số thuật ngữ (“sử dụng công nghệ LED” hay “sử dụng các nguồn chiếu sáng LED”, “tiêu chuẩn LED đối với công trình công cộng” hay “tiêu chuẩn chiếu sáng các công trình công cộng sử dụng nguồn sáng LED”) cần được thống nhất.

Kết luận cuộc họp, ThS. Nguyễn Công Thịnh – Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nhiệm vụ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao với sự nỗ lực của nhóm đề tài, và đề nghị nhóm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện nhiệm vụ theo góp ý của Hội đồng. Hội đồng cũng đã thống nhất sửa tên của Dự thảo tiêu chuẩn thành “Tiêu chuẩn chiếu sáng đường, đường phố và hầm giao thông đô thị – tiêu chuẩn thiết kế” và thống nhất không ban hành riêng tiêu chuẩn này mà gộp vào 2 dự thảo tiêu chuẩn TCVN (259, 333) về chiếu sáng đang được thực hiện, nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hợp nhất văn bản.

Nhiệm vụ đã được Hội đồng nghiệm thu, với kết quả xếp loại Khá.

Theo: Ninh Hoàng Hạnh Bộ Xây Dựng