Kỷ luật khiển trách Phó Chủ tịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

3

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 916/QĐ-TTg ngày 1/8/2022 thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 – 2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thi hành kỷ luật về Đảng./.