Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM được giao thêm nhiệm vụ mới

3

 

 

Ngày 1/8, Trung tâm Báo chí TP HCM cho biết, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành quyết định về thành lập Tổ tư vấn quản trị thực thi công việc của UBND TP HCM.

Tổ Tư vấn quản trị thực thi công việc của UBND TP HCM do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM Lâm Đình Thắng làm Tổ trưởng.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM tại buổi đến thăm Ban đại diện báo Đại Đoàn Kết tại TP HCM vào tháng 6/2022. Ảnh: Châu Tuyền.

Ngay khi quyết định có hiệu lực, Tổ Tư vấn sẽ thực hiện nhiệm vụ tham mưu việc tổ chức triển khai các chức năng của Trung tâm điều hành thông minh của TP HCM nhằm phục vụ lãnh đạo UBND TP HCM theo dõi tình hình kinh tế – xã hội theo thời gian thực.

Tổ Tư vấn cũng giám sát việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP HCM và giám sát quá trình xử lý thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công; xử lý phản ánh kiên nghị cho ngươi dân và công tác quản lý đô thị, an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ Tư vấn cũng có nhiệm vụ tích hợp thông tin, xây dựng kho dữ liệu tổng hợp phục vụ thống kê, phân tích, dự báo để hỗ trợ lãnh đạo UBND TP HCM trong công tác quản lý, điều hành và ra quyết định.

Theo ĐĐK