Công ty Cổ phần công trình đô thị Sóc Trăng

8
Địa chỉ: Số 422 Quốc Lộ 1A – Khóm 5 – Phường 2 – TP Sóc Trăng
Fax: (0299) 3822354
Điện thoại: (0299) 3822354
Website: ctdtst.vn
Email: admin@ctdtst.vn