Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

55