Bình chọn sự kiện ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2021

82

Bộ TN&MT ban hành Công văn hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất sự kiện tiêu biểu ngành tài nguyên và môi trường năm 2021.

Theo đó, hồ sơ đề xuất sự kiện tiếp tục được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm ban hành theo Quyết định số 2601/QĐ-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Hằng năm Bộ TN&MT thực hiện công tác bình xét, công bố sự kiện toàn ngành.

Năm 2021, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục giao Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường tổ chức thiết kế, vận hành hệ thống tham vấn, tương tác với cộng đồng đối với nội dung sự kiện trước khi công bố chính thức; khai thác và kết nối giá trị, lợi thế của công nghệ thông tin trong quá trình bình xét sự kiện; bình xét đảm bảo chất lượng.

Hằng năm, Bộ TN&MT thực hiện công tác bình xét, công bố sự kiện toàn ngành nhằm đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôn vinh, tuyên truyền sự kiện nổi bật, được cộng đồng dư luận quan tâm.

Đặc biệt, năm 2021 tuy ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng toàn ngành TN&MT vẫn đạt nhiều thành tích quan trọng và ý nghĩa, lan tỏa cao trên các mặt, lĩnh vực công tác; là động lực cho giai đoạn phát triển mới của ngành tài nguyên và môi trường, giai đoạn 2021 – 2025.

Hiện, Bộ TN&MT cũng đang tổng hợp thành lập Hội đồng bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2021 gồm đại diện Lãnh đạo các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ; nhà khoa học; đại diện nhà báo của các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông.

                                                                                          Nguyễn Đắc Bình