Xử lý kiến nghị về tiếp nhận lô hàng sữa cho trẻ em

12

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo xử lý kiến nghị của đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu (Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh) về lô hàng sữa công thức cho trẻ em được một số tổ chức của Australia tặng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11/2021./.