Xem xét, quyết định sử dụng ngân sách tỉnh đầu tư mở rộng quốc lộ 279

12

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa có ý kiến về đầu tư cải tạo, mở rộng quốc lộ 279 đoạn Km0+00 – Km29+050.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, quyết định việc sử dụng ngân sách tỉnh thực hiện đầu tư mở rộng quốc lộ 279 đoạn Km0+00 – Km29+050 theo thẩm quyền, quy hoạch của địa phương, Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và quy định pháp luật.

Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Quảng Ninh thống nhất phương án thiết kế, đầu tư dự án và việc quản lý, bảo trì, vận hành đoạn tuyến quốc lộ sau đầu tư mở rộng; đảm bảo việc đầu tư mở rộng đoạn tuyến quốc lộ hiện hữu đồng bộ, phù hợp quy hoạch, đúng quy định pháp luật.