Xem xét kiến nghị liên quan đến khu vực biển Dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long

47

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản 8195/VPCP-NN ngày 9/11/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét kiến nghị của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hận liên quan đến khu vực biển Dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hận thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau có văn bản về việc xem xét các vấn đề liên quan đến khu vực biển Dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long, tỉnh Cà Mau.

Về việc này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xem xét xử lý văn bản của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hận.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu thực hiện các kiến nghị của Đại biểu Quốc hội theo thẩm quyền.