Xem xét đầu tư mở rộng một số cầu trên tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang

28

Ngày 24/9/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 258/TB-VPCP kết
luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp xem xét việc đầu tư
mở rộng cầu Như Nguyệt trên tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang.
Cụ thể, về việc UBND tỉnh Bắc Giang đề xuất thực hiện đầu tư Dự án mở rộng
cầu Như Nguyệt trên tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang bằng nguồn vốn ngân sách của
tỉnh, căn cứ ý kiến các bộ tại cuộc họp ủng hộ về chủ trương đối với kiến nghị đề xuất
của tỉnh, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản báo cáo Bộ Giao
thông vận tải triển khai các thủ tục nhanh nhất nhằm bảo đảm an toàn giao thông để
đầu tư các công trình trên tuyến quốc lộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ: 080.44818 – 080.49195 – 080.43830
Fax: 080.43.829 – Email: thongtinbaochi@chinhphu.vn – Địa chỉ: Số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang làm việc, thống nhất với
Bộ Giao thông vận tải để xem xét, đưa Dự án xây dựng mở rộng cầu Xương Giang
trên tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang và cầu Cẩm Lý trên Quốc lộ 37 vào danh mục
các dự án sử dụng nguồn vốn ODA Hàn Quốc giai đoạn 2023-2026./.