Xây dựng các chương trình “dạy và học” của các cấp học trên truyền hình

20

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 3/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm thực hiện năm học 2021- 2022 an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại từng địa phương.

Chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các đài phát thanh và đài truyền hình các địa phương xây dựng các chương trình “dạy và học” của các cấp học trên truyền hình để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh ở các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội, học sinh không có điều kiện tiếp cận học trực tuyến.

Phối hợp với Ủy ban Dân tộc, các địa phương nghiên cứu, có giải pháp cụ thể duy trì, phát triển, mở rộng mô hình bán trú dân nuôi và hệ thống trường nội trú, trường chuyên biệt phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức phù hợp các hoạt động thiết thực, hiệu quả phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, sức mạnh giá trị con người Việt Nam, khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái của nhân dân cả nước cùng chung tay hành động để góp phần phòng, chống đại dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả thiên tai.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến thành phố Phú Quốc phù hợp, an toàn với diễn biến và yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Y tế, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học và công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19, nhất là chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất vaccine, nghiên cứu phát triển thuốc và các liệu pháp điều trị.

Chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia trong và ngoài nước nghiên cứu xu thế, diễn biến của dịch COVID-19 để có giải pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả cả trước mắt và lâu dài, trong đó có các chính sách, giải pháp về xã hội.