Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VPCP kiêm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ

158

Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 707-QĐ/BCSĐCP ngày 1/4/2022 bổ nhiệm đồng chí Trần Khả Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ kiêm nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng Chính phủ./.