Từ ngày mai, phạt tới 3 triệu đồng người không đeo khẩu trang, không khai báo y tế

27

– Phạt tới 3 triệu nếu không khai báo y tế theo yêu cầu phòng chống dịch, các trang thiết bị y tế phải kê khai giá… là những quy định quan trọng trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2022.

Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tại điểm a khoản 5 Điều 2 Nghị định 124/2021/NĐ-CP đã sửa đổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP : “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, gồm đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, khai báo y tế và các biện pháp khác”.

Như vậy, so với quy định hiện hành, Nghị định 124/2021 đã liệt kê chi tiết các hành vi được coi là không chấp hành biện pháp bảo vệ cá nhân trong phòng chống dịch như không đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, khai báo y tế,…

Theo đó, từ 1/1/2022, mức phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, khai báo y tế… là từ 1-3 triệu đồng.

Từ 1/1/2022, người không đeo khẩu trang khi ra đường sẽ bị phạt tới 3 triệu đồng

Ngoài ra, Nghị định 124/2021/NĐ-CP cũng sửa đổi bổ sung điểm b khoản 5 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, cụ thể “không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch theo các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị và văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền.

Cũng theo Nghị định này, việc thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết hoặc thu cao hơn chi phí khám bệnh, chữa bệnh đã được bảo hiểm y tế thanh toán sẽ bị phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng (trước đây mức phạt từ 3 – 5 triệu đồng).

Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế có hiệu lực từ 1/1/2022 và việc kê khai giá bắt đầu có hiệu lực từ 1/4/2022 sẽ góp phần đảm bảo ổn định thị trường mua sắm trang thiết bị y tế.

Về các biện pháp quản lý giá trang thiết bị y tế, Điều 44 Nghị định 124 nêu rõ, kê khai giá trang thiết bị y tế trước khi lưu hành tại Việt Nam và cập nhật khi thay đổi giá trang thiết bị y tế đã kê khai theo các quy định tại Nghị định này.

Niêm yết giá bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế bằng đồng Việt Nam tại nơi giao dịch hoặc nơi bán trang thiết bị y tế của cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế; thông báo công khai trên bảng, trên giấy hoặc bằng các hình thức khác. Công khai giá trúng thầu trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế công lập. Không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai và không được mua bán cao hơn giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán.

Nội dung công khai giá trang thiết bị y tế gồm: Tên, chủng loại trang thiết bị y tế; Hãng, nước sản xuất; hãng, nước chủ sở hữu; Đơn vị tính; Giá bán tối đa của trang thiết bị y tế tương ứng với từng cấu hình, tính năng kỹ thuật theo đơn vị tính; Giá linh kiện, phụ kiện; Chi phí bảo hành, bảo dưỡng, bảo trì; Chi phí đào tạo (nếu có); Các chi phí khác (nếu có)…

Ngoài ra, Nghị định đã bãi bỏ 16/30 thủ tục hành chính (TTHC) hiện hành trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, đơn giản hóa 5/14 TTHC còn lại, số lưu hành của các trang thiết bị y tế sẽ có giá trị không thời hạn thay vì thời hạn 5 năm như hiện nay.

ANTD.VN