Từ 10/11, chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 được thay đổi như thế nào ?

8

Dựa trên Thông tư mới nhất 16/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, từ 10/11 mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ được điều chỉnh không vượt quá 109.700 đồng/xét nghiệm.

Trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế

Theo quy định Thông tư, giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh được thanh toán tối đa không quá 109.700 đồng/xét nghiệm; bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động không vượt quá 186.600 đồng/xét nghiệm.

 

Riêng việc xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR, chi phí cho việc xét nghiệm mẫu đơn (đã gồm phí sinh phẩm xét nghiệm) không vượt 518.400 đồng/xét nghiệm. Trong trường hợp gộp mẫu, số sinh phẩm xét nghiệm được chia đều theo số mẫu gộp với mức thanh toán tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu quy định.

 

Trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế

Việc xác định mức giá xét nghiệm Covid-19 của các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước, Bộ và cơ quan trung ương do cấp có thẩm quyền của địa phương quy định nhưng không vượt mức tối đa 109.700 đồng/xét nghiệm.

 

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I thuộc Bộ, cơ quan trung ương và các cơ sở y tế công lập thực hiện dịch vụ y tế dự phòng, mức giá thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 được quy định theo giá của các trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế.

 

Mức giá cho từng phương pháp xét nghiệm nên trên đã bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí tiền lương và chi phí sinh phẩm xét nghiệm SAS-CoV-2.

 

Theo Bộ Y tế, Thông tư bắt đầu thực thi hiệu lực từ ngày 10/11/2021 đến hết ngày 31/12/2022, được áp dụng cho các trường hợp thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả và các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

 

My Nhu