TS. Đặng Việt Dũng- Chủ tịch THXDVN: “DẤU ẤN TỪ SỰ THÍCH ỨNG LINH HOẠT”

80

 “Năm 2021 là năm cả nước nói chung, ngành xây dựng nói riêng, trong đó có các Hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng gặp muôn vàn khó khăn bởi đại dịch COVID -19. Tuy nhiên, với sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ trí thức, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam (THXDVN), cùng với sự quan tâm phối hợp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Xây dựng, THXDVN đã cơ bản hoàn thành chương trình công tác năm 2021 theo kế hoạch đề ra, có nhiều bước tiến bộ và nhiều dấu ấn quan trọng”. Trên đây là ý kiến đánh giá tổng quát của Tiến sỹ Đặng Việt Dũng, Chủ tịch THXDVN về kết quả hoạt động của THXDVN năm 2021, được chia sẻ với các phóng viên nhân dịp đón năm mới 2022 – Xuân Nhâm Dần.

  1. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch THXDVN

Ánh sáng và Cuộc sống xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc 10 sự kiện quan trọng, nổi bật đã đạt được trong năm 2021và phương hướng hoạt động năm 2022 của THXDVN:

1 Chủ động phối hợp hợp tác: Đây là năm đầu tiên THXDVN đã chủ động đề xuất và ký kết văn bản hợp tác với: Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Hội Quy hoạch, phát triển đô thị Việt Nam, Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và cùng các Hội bạn phối hợp tổ chức đào tạo, hội thảo và có nhiều kiến nghị đến các cơ quan các cấp thẩm quyền đề xuất giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp như giá thép, gia hạn chứng chỉ hành nghề.v.v… Bên cạnh đó Tổng hội cũng chủ động làm việc với các Cục, Vụ và một số đơn vị thuộc Bộ Xây dựng để phối hợp chặt chẽ trong công tác.

2 – Tổ chức thành công các hội thảo lớn quốc gia: Một trong các điểm nhấn trong năm 2021 là Tổng hội tổ chức thành công 02 cuộc hội thảo quốc gia gồm hội thảo “Thiên tai lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu” phối hợp cùng với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức tại Hội An vào ngày 16.1.2021 và hội thảo “Đô thị công nghiệp gắn với nhà ở công nhân” phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Xây dựng tổ chức vào ngày 31.21.2021 tại Thủ đô Hà Nội. Các cuộc hội thảo đều được tổ chức rất thành công, với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước. Được sự quan tâm rất lớn từ dư luận xã hội và giới truyền thông. Kết quả của hội thảo được đánh giá cao.

Hội thảo “Thiên tai lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu” tổ chức ngày 16.1.2021tại TP Hội An

3 – Đại hội nhiệm kỳ và hoàn thiện thông tin tổ chức: Tiến hành rà soát, cập nhật lại quy mô hoạt động, cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự và đã cập nhật được thông tin của 13/13 hội chuyên ngành, 50/57 hội viên tập thể và 41/45 hội địa phương và 3/12 tổ chức trực thuộc. Năm 2021, đã có 4 Hội chuyên ngành thuộc Tổng hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Tổng hội kết nạp được 01 hội viên tập thể, bổ nhiệm 03 đồng chí phụ trách các ban KHCN, ban Kinh tế của Tổng hội và Tổng biên tập Tạp chí Người Xây dựng, bầu bổ sung 03 đồng chỉ vào Đoàn Chủ tịch. Kiện toàn tổ chức Tạp chí Người Xây dựng.

4 – Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư vấn phản biện, giám định xã hội: Với nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, Tổng hội đã xây dựng được ngân hàng chuyên gia gồm 100 vị đến từ các Hội thành viên của Tổng hội. Việc tổ chức lấy ý kiến tư vấn phản biện được tiến hành thường xuyên và theo phương thức thảo luận tập thể nên chất lượng công tác phản biện nâng lên rõ rệt. Năm 2021, Tổng hội đã tham gia phản biện nhiều quy hoạch ngành, đóng góp các ý kiến chuyên môn cho việc sử đổi bổ sung nhiều dự Luật, Nghị định.

5 – Bảo vệ thành công nhiều nhiệm vụ khoa học: Do có nghiên cứu kỹ lưỡng và đề xuất các vấn đề thời sự, các nhà khoa học là thành viên của Tổng hội đã bảo vệ thành công nhiều nhiệm vụ khoa học năm 2022 cấp Liên hiệp Hội (3 nhiệm vụ), cấp Bộ Xây dựng (2 nhiệm vụ) và ở nhiều địa phương (3 nhiệm vụ).

6 – Đẩy mạnh công tác truyền thông: Hệ thống báo chí thuộc Tổng hội vẫn duy trì đều đặn các số báo phát hành. Tuân thủ nội dung hoạt động đã được cấp phép, khai thác tối đa tuyến bài ở từng lĩnh vực chuyên môn cho cộng đồng bạn đọc riêng của mỗi báo, đồng thời bám sát, phát hiện các vấn đề nóng, thời sự phục vụ và định hướng dư luận xã hội. Các đơn vị truyền thông hợp tác, sử dụng bài, tin của nhau để truyền thông kịp thời các sự kiện và hoạt động của Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

7 – Tổ chức thành công Giải thưởng Loa thành: Mặc dầu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, không thể tập trung chấm giải, hạn chế tập trung khi trao giải, nhưng với uy tín của Giải thưởng, năm nay vẫn có rất nhiều trường, nhiều sinh viên tham gia dự thi. Kết quả, năm 2021 Ban tổ chức đã trao 64 giải thưởng, trong đó có 5 giải nhất.

8Duy trì và thay đổi phương thức hợp tác quốc tế: Tổng hội và các Hội chuyên ngành tiếp tục duy trì hợp tác với các tổ chức quốc tế thông qua các hội thảo trực tuyến, trao đổi thông tin.

9 – Hoạt động của nhiều Hội chuyên ngành, Hội địa phương, đơn vị trực thuộc Tổng hội sôi nổi: Hoạt động của các Hội chuyên ngành tập trung vào công tác tư vấn phản biện xã hội, tổ chức hội nghị hội thảo khoa học, triển khai các đề tài nghiên cứu về các vấn đề môi trường, hạ tầng, chất lượng công trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn…, tham gia viết bài cho các tạp chí chuyên ngành, các báo cáo chuyên đề, tham gia giảng dạy và làm cộng tác viên các đề tài NCKH. Hoạt động của các Hội địa phương tham gia tư vấn phản biện các văn bản quản lý, các quy hoạch phát triển và các dự án đầu tư của địa phương. Các đơn vị trực thuộc Tổng hội tích cực tham gia các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

10 – Tạo ra số dư trong nguồn tài chính Tổng hội: Năm 2021, với nỗ lực thu hồi nợ và tiết kiệm chi tiêu, nguồn tài chính tài văn phòng Tổng hội đã có số dư, tạo ra một phần ổn định duy trì hoạt động của khối văn phòng Tổng hội.

 Phương hướng hoạt động năm 2022.  Năm 2022, được xác định là năm tiếp tục chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịnh bệnh, chúng ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ký ngày 11/10/2021 của Chính phủ, chuyển từ chiến lược “xử lý triệt để” sang “thích ứng linh hoạt” đối với dịch bệnh, người dân tiếp tục được tiêm vaccine theo kế hoạch thần tốc. Đối với THXDVN, năm 2022 là năm diễn ra nhiều sự kiện đặc biệt: Đại hội nhiệm kỳ IX (2022-2027); Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Thành lập Tổng hội Xây dựng Việt Nam (1982-2022) và hàng loạt các sự kiện bên lề khác; Tiếp tục thực hiện thắng lợi 12 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022- Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành lần thứ V khóa VIII của THXDVN. Để hoàn thành được các nhiệm vụ trên, Tổng hội cần chủ động thay đổi phương thức tổ chức thực hiện, vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo được tiến độ của công việc đã đề ra. Các thành viên và tổ chức cần có ý thức và chủ động phòng ngừa, chấp hành nghiêm các qui định của Bộ Y tế, chủ động thay đổi cách thức tổ chức công việc đảm bảo sự tham gia của, tích cực ứng dụng đưa công nghệ vào hoạt động.

Lâm Hồng (T/h)