TP.HCM khẩn trương xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế sau 15-9

23

 

 

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình giao thủ trưởng các sở, ngành có liên quan khẩn trương tham mưu chiến lược phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế sau 15-9.

 

Ngày 8-9, nguồn tin của PLO cho biết, Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình về xây dựng các chiến lược, kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế sau ngày 15-9.

Trước đó, ngày 7-9, Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp về xây dựng các chiến lược, kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế sau ngày 15-9.

Khu đô thị phía Đông TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Sau khi nghe báo cáo, ông Lê Hòa Bình chỉ đạo giao thủ trưởng các sở, ngành có liên quan khẩn trương tham mưu chiến lược phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế sau 15-9, phân theo các giai đoạn từ ngày 15-9 đến ngày 31-12 và năm 2022; gồm 3 phần: Đánh giá tình hình; mục tiêu và giải pháp và đề xuất các chính sách thuộc thẩm quyền của trung ương và TP.HCM.

Đối với Sở Y tế, Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình giao sở này có trách nhiệm tham mưu chiến lược và kế hoạch về phòng chống dịch và giãn cách xã hội.

Đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, ông Lê Hòa Bình giao tham mưu chiến lược và kế hoạch về an sinh xã hội.

Đối với Sở Xây dựng được giao chủ trì tham mưu chiến lược và kế hoạch về nâng cao chất lượng nhà ở cho lao động và kế hoạch về huy động nguồn lực.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu chiến lược và kế hoạch về phục hồi kinh tế.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Công thương và Sở Giao thông Vận tải tham mưu kế hoạch về công nghệ thông tin; tham mưu chiến lược và kế hoạch về truyền thông.

Công an TP.HCM được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh TP tham mưu chiến lược và kế hoạch về an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu chiến lược và kế hoạch ổn định tâm lý xã hội.

Các sở ngành trên phải khẩn trương hoàn thành các nội dung, công việc được giao trước 16 giờ ngày 8-9.

Theo PLO