TP HCM: bắt đầu giảm tiền điện cho một số nhóm khách hàng

2