TP Đà Nẵng: Tiếp nhận gần 2 tỷ ủng hộ Quỹ vaccine phòng ngừa Covid-19

0