Tổ chức hội thảo đúc rút bài học kinh nghiệm từ phong trào thi đua ”Người tốt, việc tốt”

54

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND (ngày 10-3-2022) về tổ chức hội thảo nhân dịp kỷ niệm 30 năm phong trào “Người tốt, việc tốt” Thủ đô (1992-2022).

Theo kế hoạch, vào lúc 8h30 ngày 9-6-2022, tại trụ sở UBND thành phố, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội sẽ tổ chức sự kiện trên với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã; các nhà khoa học; các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu…

Hội thảo nhằm trao đổi, thống nhất những nhận thức về vai trò, ý nghĩa về triển khai phong trào thi đua yêu nước “Người tốt, việc tốt”. Đúc rút những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn tổ chức phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội; đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thành phố. Hội thảo được tổ chức hiệu quả, thiết thực, góp phần đổi mới, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố.

Để tổ chức thành công hội thảo, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn, đơn vị; tổ chức các hoạt động biểu dương, giao lưu, tọa đàm gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2022; tích cực tham gia đóng góp viết bài tham luận về phong trào “Người tốt, việc tốt” của đơn vị, địa phương, báo cáo tại hội thảo.

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn