Tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai 2 Chương trình mục tiêu quốc gia

51

Tại Công văn số 2386/VPCP-NN ngày 15/4/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Hội nghị sẽ diễn ra vào sáng ngày 21/4/2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, tài liệu, hoàn thiện chương trình, kịch bản điều hành; đảm bảo Hội nghị được tổ chức thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19./.