Tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2022

63

Tại văn bản 664/VPCP-QHĐP ngày 26/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022.