Thủ tướng yêu cầu 36 bộ, cơ quan, 8 địa phương kiểm điểm và rút kinh nghiệm

28

Biểu dương 4 cơ quan trung ương và 11 địa phương giải ngân được 60% kế hoạch, Thủ tướng cũng phê bình nghiêm khắc, yêu cầu 36 bộ, cơ quan trung ương, 8 địa phương, kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 diễn ra ngày 5/10.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương 4 cơ quan trung ương và 11 địa phương đến hết tháng 9 đã giải ngân đạt trên 60% kế hoạch được giao. Đồng thời, Thủ tướng phê bình nghiêm khắc và yêu cầu 36 Bộ, cơ quan trung ương và 8 địa phương giải ngân dưới 40% kế hoạch giao (không bao gồm các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16) kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (Ảnh: VGP).

Đẩy mạnh tỷ lệ giải ngân cao nhất vốn đầu tư công năm nay, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ.

Bên cạnh đó, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của tổ chức, cá nhân liên quan.

“Các bộ ngành, địa phương đề cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý kịp thời các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Thủ tướng chỉ thị.

Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao chỉ tiêu hoàn thành giao vốn chi tiết cho các dự án khởi công mới năm 2021 trước ngày 30/9 theo đúng quy định tại Quyết định số 1535 ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ ngành, địa phương thực hiện ngay việc điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn hoặc điều chỉnh để thu hồi vốn ứng trước cho danh mục dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nếu còn) theo thẩm quyền quy định hoặc báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đối với số vốn không có khả năng giải ngân hết của Bộ, cơ quan, địa phương mình để có phương án điều chuyển cho các Bộ, cơ quan, địa phương khác có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân tốt.

Các đơn vị được giao thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng, tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục về đầu tư công, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn bất cập để kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, nhất là các quy định về xây dựng, đất đai, tài nguyên.

Ngoài ra, các bộ ngành, địa phương phải tạo thuận lợi cho lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, không để xảy ra ách tắc nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh. Nơi nào đang phải thực hiện giãn cách xã hội thì cần tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, bảo đảm triển khai ngay sau khi nới lỏng giãn cách xã hội.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm 2021, dự báo tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước còn diễn biến phức tạp. Với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”, chúng ta tiếp tục nỗ lực cao nhất để vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Dân Trí