THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ GIỮA THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VÀ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

9

Chiều ngày 29/9, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)
Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì Hội nghị giữa Thường trực
Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.


Hội nghị nhằm đánh giá công tác phối hợp giữa Thường trực Chính phủ và Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2016-2020, 8 tháng đầu
năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp giai đoạn 2021-2026.
Cùng dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh,
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu, lãnh
đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Các báo cáo và ý kiến phát biểu tại Hội nghị khẳng định thời gian qua, Chính phủ
và MTTQ Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm
vụ theo Quy chế phối hợp công tác; các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo chỉ đạo, lãnh
đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và yêu cầu của thực tiễn cuộc sống.
Các nội dung phối hợp được triển khai toàn diện, thiết thực và hướng vào giải
quyết những vấn đề cấp thiết trong đời sống nhân dân, phát triển kinh tế – xã hội, tạo
đồng thuận xã hội, góp phần củng cố, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân
tộc. Dấu ấn nổi bật trong thời gian qua đến từ việc hai bên đã phối hợp phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia phòng, chống dịch COVID-19.
Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,
Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn các vấn đề văn hóa và xã hội, cho rằng, dưới sự lãnh đạo
của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
đã góp phần quan trọng để chúng ta bước đầu kiềm chế được dịch bệnh COVID-19 và
bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới, nhiều tỉnh thành phố trở lại trạng thái bình thường
mới. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, lắng nghe ý
kiến nhân dân, tham khảo ý kiến chuyên gia và MTTQ, đưa ra các chính sách phù hợp
thực tế và mang lại hiệu quả cao.


Nhân dân đánh giá cao một số chủ trương, chính sách lớn trong thời gian qua như
huy động lực lượng quân đội, công an, y tế chi viện các tỉnh, thành phố phía Nam phòng
chống dịch; lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ, huy động sức
mạnh toàn dân vào cuộc chiến đấu này.
“Người dân đánh giá rất cao sáng kiến này của Chính phủ và trước hết là của Thủ
tướng Chính phủ, nhất là việc Thủ tướng chỉ đạo, kiểm tra từ Trung ương tới xã, phường,
thị trấn, tới địa bàn dân cư, kiểm tra bất kể ngày đêm, làm hệ thống chính quyền luôn

trong trạng thái “sẵn sàng chiến đấu chống dịch”. Với cách làm rất mới này, sự lười
biếng và thiếu trách nhiệm ở một số cơ sở được giải quyết. Cách làm có hiệu quả, góp
phần rất quan trọng trong thành công bước đầu của công tác phòng chống dịch”, ông
Nguyễn Túc nói.


Thời gian qua, MTTQ và các thành viên đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính
quyền trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp
phòng chống dịch. MTTQ đã kiến nghị các chính sách “khoan thư sức dân”, dựa vào sức
dân để chăm lo cho dân và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng tình. MTTQ
phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”,
khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” trong các tầng lớp
nhân dân. “Vừa qua, chúng ta đã tạo được không khí toàn dân tham gia, thể hiện bản chất
tốt đẹp của chế độ ta”, ông Nguyễn Túc nhận định và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tổ
chức hội nghị biểu dương những khu dân cư, những tấm gương thực hiện tốt công tác
phòng chống dịch thời gian vừa qua.


Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, người
dân rất ủng hộ các thông điệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Thủ tướng Chính phủ
như “sức khỏe nhân dân là trên hết, trước hết”. Thực tế tại Hà Nội, sau chỉ đạo của Thủ
tướng là Thành phố phải tiêm xong mũi 1 cho toàn bộ dân số dưới 18 tuổi trong 1 tuần,
với lời hiệu triệu của Thủ tướng “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất”, vì thế
người dân đã rất tự giác đi tiêm chủng.
Tương tự, chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã lay động trái tim các tầng
lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, tất cả mọi người đều thấy đây là chương trình thực sự
nhân văn, cần thiết, khẩn trương, các cấp, các ngành vào cuộc tích cực. Hà Nội có
khoảng 10 nghìn em học sinh gặp khó khăn, đến nay đã trao tặng được 8 nghìn máy tính
bảng.
“Những lời hiệu triệu, thông điệp của Thủ tướng tạo thuận lợi cho chúng tôi trong
tuyên truyền, vận động nhân dân. Dân vận khéo thì hiệu quả nhất bằng hành động của
người lãnh đạo, người đứng đầu, cán bộ các cấp”, bà Nguyễn Lan Hương nói và đề nghị
tiếp tục chính sách “khoan thư sức dân” sau khi kiểm soát được dịch; thúc đẩy mạnh mẽ
hơn nữa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam để phục hồi và
phát triển kinh tế…
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ rất vinh dự được
trao đổi với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công việc chung, lắng nghe các ý
kiến, những suy nghĩ, trăn trở của các đại biểu. Buổi làm việc của có ý nghĩa quan trọng,
diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực, tập trung triển khai quyết liệt đưa Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng cuộc sống. Thủ tướng bày tỏ trân trọng, biết ơn sự đồng lòng,
giúp đỡ của MTTQ Việt Nam với Chính phủ qua các thời kỳ và khẳng định Chính phủ
luôn muốn phát huy điều này trên tinh thần đại đoàn kết để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ
được giao.
Dành nhiều thời gian phân tích bối cảnh rất khó khăn do dịch bệnh diễn biến hết
sức phức tạp, khó lường, biến đổi và lây lan nhanh với biến chủng mới, công tác phòng
chống dịch chưa có tiền lệ, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta phòng chống dịch trong điều kiện
hết sức hạn chế. Nhất là về năng lực y tế, tất cả các vật tư y tế chúng ta đều phải nhập

khẩu, “ô xy sản xuất được nhưng bình ô xy phải đi nhập”. Trong điều kiện đặc biệt do
dịch bệnh, chúng ta hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng như tổ chức thành
công Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, kết thúc năm học cho
các em học sinh…
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí
thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, MTTQ Việt Nam, cấp ủy, chính quyền các địa phương, toàn quân, toàn dân,
cộng đồng doanh nghiệp đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách,
triển khai quyết liệt, linh hoạt nhiều chủ trương, biện pháp để kiểm soát đại dịch COVID-
19. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh được kiểm soát và có chuyển biến tích cực.
Đại dịch cũng tác động tới toàn bộ nền kinh tế thế giới và Việt Nam cũng không
ngoại lệ, nền kinh tế và đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn do thực hiện giãn cách
xã hội, GDP quý III tăng trưởng âm. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn có nhiều điểm sáng như
kinh tế vĩ mô, tỷ giá, lãi suất, ngoại hối vẫn ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm dù
phải chi rất nhiều cho công tác phòng chống dịch.
Thủ tướng khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và hết sức chia sẻ
với những khó khăn của người dân. Vừa qua, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều
chính sách hỗ trợ người dân đã được các cơ quan làm ngày làm đêm để ban hành trong
thời gian rất ngắn, thay vì phải mất nhiều tháng như trong điều kiện bình thường.
“Chúng ta lấy khó khăn, thách thức làm động lực phấn đấu, vươn lên, khẳng định,
trưởng thành, khẳng định dân tộc Việt Nam không bao giờ khuất phục bởi bất cứ khó
khăn nào, kể cả dịch COVID-19. Muốn vậy, phải phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân
tộc, phát huy vai trò của nhân dân dưới sự tập hợp của MTTQ. Việc phối hợp giữa Ủy
ban Trung ương MTTQ và Chính phủ là một đòi hỏi khách quan, thực tiễn, phù hợp với
lợi ích của đất nước ta…”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Thực tiễn đã khẳng định MTTQ thực sự có vị trí, vai trò to lớn trong việc tập hợp,
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ đã khẳng định vị trí là cơ sở chính trị
của chính quyền nhân dân; tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; đại
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; củng cố, tăng cường,
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận
xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tăng cường đoàn
kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.


Thủ tướng đánh giá rất cao và cảm ơn sự ủng hộ tích cực, sự phối hợp chặt chẽ,
đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của Ủy ban Trung ương MTTQ với Chính phủ thời gian
qua, nhất là trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 suốt gần 2 năm qua. MTTQ đã có
đóng góp rất quan trọng cho Quỹ vaccine phòng chống COVID-19, cán bộ MTTQ và
các đoàn thể đã thực sự “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tham gia công tác
phòng chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội…
Chính phủ, các thành viên Chính phủ luôn coi trọng, lắng nghe ý kiến của MTTQ
Việt Nam. Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam được thực hiện nghiêm, có hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam thường xuyên tham dự có những ý kiến thiết thực tại các phiên họp thường kỳ của

Chính phủ và các hội nghị chuyên đề, góp phần cùng Chính phủ nhận diện các khó khăn,
thách thức và đề ra giải pháp phù hợp, thiết thực.
Đại hội XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu: phấn đấu đến năm 2025 là nước đang
phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp;
đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao;
đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập Nước) trở thành nước phát triển, thu nhập
cao.
Để thực hiện mục tiêu lớn đó, chúng ta cần tiếp tục kế thừa những thành tựu đã đạt
được trong những năm qua, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc để đất nước phát
triển nhanh và bền vững trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Chính
phủ xác định phương châm hành động cho nhiệm kỳ 2021-2026 là xây dựng Chính phủ
“đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ”. Để đạt
được mục tiêu này, Chính phủ trân trọng đề nghị MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận Trung
ương và các tổ chức chính trị – xã hội, cùng sát cánh với Chính phủ, chung sức, đồng
lòng trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, trong
đó tập trung vào một số nội dung sau.
Một là, chuyển trạng thái từ “không có COVID-19” sang thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa phòng, chống dịch thành công, vừa khôi
phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Để các biện pháp phòng, chống dịch phát huy
hiệu quả; sớm thích ứng an toàn với dịch bệnh, Chính phủ rất coi trọng vai trò của
MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục, hướng dẫn và huy
động sức mạnh của Nhân dân; nắm bắt tình hình và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của
nhân dân.
Hai là, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt
để Nhân dân làm chủ; phát huy vai trò của nhân dân dưới sự tập hợp của MTTQ. Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Trong bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân. Trong thế
giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”, “Công tác gì muốn làm tốt
đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân” và “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành
công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.
Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế – xã hội. Để những
chính sách này thực sự phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống thì cần có sự tham gia tích
cực của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo,
dân làm.
Thủ tướng nhấn mạnh” Người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, mọi chính
sách đều phải hướng tới nhân dân, nhân dân phải tham gia xây dựng và thực hiện các
chính sách. “Bất cứ chiến thắng nào cũng là chiến thắng của nhân dân, bất cứ cuộc chiến
đấu nào không có nhân dân thì không thể chiến thắng”, Thủ tướng nói và nhắc lại
phương châm phòng chống dịch “5K+vaccine+thuốc+công nghệ+ý thức người dân”.
Ba là, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ trong nghiên cứu, hoàn thiện thể
chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo mọi điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm
chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội, tăng cường hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước kết hợp với phương thức vận động, tập hợp nhân dân.
Chính phủ luôn quán triệt quan điểm “Đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển bền vững”. Qua đó, Chính phủ đề nghị MTTQ tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ trong
việc triển khai có hiệu quả các đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị này.
Bốn là, MTTQ và các tổ chức thành viên làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản
biện xã hội; phát huy tối đa trí tuệ của các nhà khoa học, những chuyên gia giàu kinh
nghiệm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với Chính phủ trong việc tiếp
tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội để phát huy vai trò
giám sát của Nhân dân.
Năm là, phát huy vai trò tích cực của MTTQ trong tham gia kiểm soát quyền lực.
Phối hợp đề xuất, xây dựng các cơ chế, phương thức phù hợp trong đấu tranh phòng,
chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở ngay tại mỗi địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị;
giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Hệ thống chính trị cơ sở là nơi gần
dân nhất, sát dân nhất, đến với dân nhanh nhất, hiểu dân nhất, tiếp xúc với dân nhiều
nhất.
Sáu là, tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền với tinh thần “lấy cái đẹp
dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; kịp thời cập nhật thông tin từ các nguồn chính
thống, đồng thời phản bác các tin giả, xấu độc, nhất là về tình hình an ninh trật tự và
công tác phòng, chống dịch COVID-19; chú trọng tuyên truyền, cổ vũ những gương
người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, vượt khó vươn lên.
Bảy là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong triển khai hiệu quả Quy chế
phối hợp; trong đó tập trung thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, vận động, tăng cường
đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các tôn giáo trong xã hội hóa y tế, giáo
dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, bảo vệ môi trường…
Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận
các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp tục nâng cao
chất lượng các nội dung của công tác dân vận chính quyền.
Thủ tướng nhấn mạnh, tình hình càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm càng phải
đoàn kết, giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, lắng nghe ý
kiến của nhau, quyết định theo đa số. Đã phối hợp tốt rồi phải phối hợp tốt hơn nữa, đã
đoàn kết rồi phải đoàn kết hơn nữa, đã cố gắng rồi phải cố gắng hơn nữa, đã hành động
rồi phải hành động quyết liệt hơn nữa, đã hiệu quả rồi phải hiệu quả hơn nữa. “Tất cả vì
lợi ích quốc gia dân tộc thì không có gì khó, không có gì vướng, việc khó khăn đến mấy
cũng giải quyết được”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng cơ bản đồng tình và nêu hướng xử lý, giải quyết các kiến nghị, đề xuất
của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ông cũng nhất trí với nhiều đề xuất, kiến nghị
của các đại biểu tại Hội nghị, như tổ chức vào thời điểm thích hợp hội nghị tôn vinh
những cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong phòng chống dịch./.