THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH CHỦ TRÌ CUỘC LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỪA THIÊN HUẾ

8

Chiều ngày 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc triển khai Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ trụ sở Chính phủ tới UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Làm việc trực tuyến dự kiến sẽ là phương thức làm việc chủ yếu của Chính phủ với các địa phương, phù hợp với bối cảnh hiện nay, góp phần cải cách hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tập trung phân tích, làm rõ, nhấn mạnh 3 nội dung lớn: Về các công việc đã triển khai thời gian qua; đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Về các công việc thời gian qua, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các cơ quan đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83 của Chính phủ. Thủ tướng đề nghị các cơ quan tiếp tục tập trung, sát cánh, chung tay với Thừa Thiên Huế để triển khai tích cực, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp này.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành quả tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Xây dựng Đảng đạt kết quả tốt, phát triển kinh tế-xã hội đạt kết quả tích cực; coi trọng, tập trung đẩy mạnh phát triển văn hóa là một thế mạnh của tỉnh, đạt kết quả đáng mừng; giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội…

Thủ tướng chia sẻ, trong đợt thiên tai lịch sử cuối năm 2020, Thừa Thiên Huế chịu nhiều thiệt thòi về người và của, các bộ ngành, địa phương đã chia sẻ, chung tay với tỉnh khắc phục hậu quả. Tỉnh đã nỗ lực vượt qua thử thách rất ngặt nghèo này để vững bước đi lên, thể hiện khí phách con người xứ Huế và tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc.

Từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh phòng chống dịch đạt những kết quả tích cực so với nhiều địa phương khác. Nhờ phòng chống dịch tốt, tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tương đối tốt, thể hiện qua các chỉ số  như về tăng trưởng, thu ngân sách, an ninh trật tự được giữ vững. Thủ tướng rất hoan nghênh tỉnh vì chống dịch tốt, đã tích cực chi viện cho các tỉnh, thành phố phía nam. Đây là nghĩa cử hết sức cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và đại đoàn kết dân tộc trong lúc khó khăn.

Thủ tướng cũng biều dương hệ thống chính trị tỉnh và nhân dân Thừa Thiên Huế đã luôn đoàn kết, thống nhất cả trong nhận thức và hành động. Hệ thống chính trị của tỉnh đã thể hiện tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, nhiều chỉ số về cải cách hành chính cho thấy điều này, ứng dụng công nghệ thông tin tương đối có hiệu quả.

Thủ tướng phân tích, nêu rõ 3 đặc điểm lớn, quan trọng, nổi bật của Thừa Thiên Huế cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ để biến thành nguồn lực phát triển.

Thứ nhất là những di sản và di tích văn hóa, cả vật thể và phi vật thể, đây là một đặc trưng rất hiếm có, đặc điểm hết sức quan trọng của tỉnh.

Thứ hai, tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Thứ ba, tất cả các loại hình giao thông của cả nước đều đi qua Thừa Thiên Huế.

Về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Thừa Thiên Huế luôn bám sát và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, góp phần giải quyết những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, mục tiêu đến năm 2025, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng nhấn mạnh thêm 6 điểm để tỉnh tham khảo, nghiên cứu, vận dụng phù hợp, hiệu quả, tạo động lực phát triển mới và tự tin đi lên.

Trươc hết, Thủ tướng đề nghị tỉnh triển khai ngay các nhiệm vụ quy hoạch theo Luật Quy hoạch và các chỉ đạo của Chính phủ. Đây là vừa là mục tiêu, yêu cầu, vừa là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Làm tốt quy hoạch sẽ giúp tỉnh tìm ra tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh so với các tỉnh khác, từ đó phát triển không trùng dẫm và phối hợp tốt với các địa phương khác.

“Tìm ra thuận lợi và cơ hội của tỉnh so với với hai tỉnh, thành phố bên cạnh là Đà Nẵng, Quảng Trị để đi lên. Cái gì chung thì phối hợp thật tốt, cái gì đặc thù thì khai thác thật sâu”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, qua quy hoạch cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức để khắc phục; từ bài toán quy hoạch để tái cấu trúc kinh tế theo hướng bền vững, theo chiều sâu, phát huy tối đa thế mạnh, hạn chế tối thiểu những mặt tiêu cực, hạn chế.

Trên cơ sở bám sát Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Chính phủ, Thủ tướng gợi ý tỉnh tái cấu trúc kinh tế, khai thác, phát triển tối đa theo một số hướng: Tăng cường dịch vụ, thương mại; xây dựng phát triển kinh tế tri thức; kinh tế xanh; kinh tế tuần hoàn;  kinh tế số; xây dựng công nghiệp văn hóa. “Phát triển Huế theo những đặc trưng chỉ đến Huế mới có”, Thủ tướng chia sẻ.

Thứ hai, phải phát huy tinh thần tự lực tự cường, tư tưởng “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”, lấy nội lực là cơ bản, lâu dài, chiến lược, quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá; đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển của mình. Ngoại lực là nguồn vốn, cách quản lý, cách quản trị học hỏi từ bên ngoài. Nội lực là con người, thiên nhiên và truyền thống lịch sử văn hóa. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng tỉnh sẽ làm được điều này.

Thứ ba, tập trung xây dựng thể chế, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị tỉnh rà soát lại các luật, nghị định, thông tư, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, giải quyết, xử lý những điểm vướng mắc, không phù hợp thực tiễn trong tổ chức thực hiện, những vấn đề phát sinh trong thực tiễn mà chưa có quy định, nếu cần thì đề xuất thí điểm, không cầu toàn, không nóng vội.

Đào tạo nguồn nhân lực theo các định hướng phát triển, tái cơ cấu nền kinh tế mà Thủ tướng đã gợi ý ở trên, đồng thời thu hút nguồn nhân lực từ nơi khác.

Về hạ tầng, Thủ tướng đề nghị tỉnh đặc biệt tập trung cho hạ tầng mềm, hạ tầng chuyển đối số, hạ tầng thương mại điện tử, hạ tầng quản lý bằng công nghệ thông tin. Lãnh đạo tỉnh thời gian qua rất quan tâm công tác này và đã làm có hiệu quả, cần tiếp tục phát huy. Tăng cường cải cách hành chính dựa trên nền tảng số, càng giảm tiếp xúc trực tiếp càng tốt, đỡ việc đi lại tốn kém, mất thời gian và để người dân đỡ phiền toái.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác công tư để huy động các nguồn lực phát triển trên nguyên tắc hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro giữa các chủ thể.

Thủ tướng gợi ý một số mô hình hợp tác công tư như lãnh đạo công, quản trị tư (ví dụ chính quyền xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, khu chế xuất, xây dựng cơ chế, chính sách và công cụ giám sát, kiểm tra để giao doanh nghiệp quản lý, kêu gọi đầu tư); đầu tư tư, sử dụng công (ví dụ tư nhân đầu tư công trình, nhà nước thuê lại làm trụ sở, tiết kiệm chi phí và thời gian); đầu tư công, quản lý tư (ví dụ chính quyền cho đấu thầu để tư nhân vận hành, khai thác nhà khách, bảo tàng, thư viện, công viên…).

Thứ năm, coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới, sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đặc biệt là người đứng đầu; thực hiện nghiêm, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về các công tác này. Thủ tướng lưu ý, tình hình càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm càng phải đoàn kết, giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể.

Thứ sáu là về phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh và đề nghị tỉnh tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước dịch bệnh. Phân tích các đặc điểm hết sức nguy hiểm của biến chủng Delta, Thủ tướng nêu rõ:  Phòng dịch là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, chống dịch phải kịp thời, quyết liệt, hiệu quả. Phòng dịch tốt thì không phải chống dịch; một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất một triệu đồng chống dịch và những mất mát khác, nhất là sự mất mát về con người. Khi phát sinh ổ dịch mới thì cần khoanh lại  nhanh nhất, sớm nhất, nhỏ nhất có thể, khẩn trương dập dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Về một số đề xuất của tỉnh, Thủ tướng giao các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với tỉnh giải quyết theo đúng thẩm quyền, trên tinh thần các dự án phải có hiệu quả cao nhất, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương và khu vực. Việc phát triển Đại học Huế phải đóng góp hiệu quả vào việc đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương và khu vực. Đặc biệt, Thủ tướng giao Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp nghiên cứu, xây dựng một trung tâm nghiên cứu về dược phẩm và công nghệ sinh học tại miền Trung, góp phần nâng cao năng lực y tế, phát triển công nghiệp dược của cả nước./.