Thủ tướng bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

66

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2228/QĐ-TTg ngày 30/12/2021, bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.