Thứ trưởng Hà Kim Ngọc kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

48

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 12/5/2022 cử ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thay cho ông Tô Anh Dũng./.