Thông báo: Cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ hoạt động xây dựng năm 2024

13

Tổng hội xây dựng Việt Nam vừa ra thông báo số 11/TB-THXDVN về việc cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ hoạt động xây dựng năm 2024 thuộc Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Xem chi tiết tại đây: Thông báo số 11. về việc xét hồ sơ xin cấp chứng chỉ (12.6.2024)

PV