Thêm 3 dự án điện gió đưa vào vận hành thương mại

59

Trong tháng 8/2021, đã có thêm 3 nhà máy được công nhận vận hành thương mại (COD). Bao gồm nhà máy điện gió Hòa Bình 1,  nhà máy điện gió số 5 Ninh Thuận; nhà máy điện gió 7A.

Thêm 3 dự án điện gió đưa vào vận hành thương mại (hình mình họa, nguồn Internet)

3 dự án điện gió được công nhận và đưa vào vận hành thương mại với công suất như sau: nhà máy điện gió Hòa Bình 1 – giai đoạn 2 với tổng công suất đã được công nhận COD 15,2 MW; nhà máy điện gió số 5 Ninh Thuận 21 MW; nhà máy điện gió 7A công suất 12,6 MW.

Thông tin trên được Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) cập nhật ngày 5/9/2021. Như vậy, tính đến thời điểm cuối tháng 8/2021 đã có 24 nhà máy điện gió với tổng công suất là 963 MW vào vận hành thương mại.

Trước đó vào đầu tháng 8/2021, đã có 106 nhà máy điện gió, với tổng công suất 5.655,5 MW gửi văn bản và hồ sơ đăng ký chương trình đóng điện và hòa lưới, thử nghiệm, đề nghị công nhận vận hành thương mại.

Theo nội dung Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ Công Thương về Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện gió, trước 90 ngày trước ngày vận hành thương mại, bên Bán điện có trách nhiệm gửi bên Mua điện Dự thảo quy trình chạy thử nghiệm thu của nhà máy điện phù hợp với các quy định hiện hành và các tiêu chuẩn công nghệ của nhà máy điện gió để hai bên thống nhất xác định ngày vận hành thương mại và tính toán sản lượng điện chạy thử nghiệm của nhà máy điện.

P.V