Thành viên Tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn liên quan đến các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra

29

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố vừa quyết định số 22/QĐ-TCT ngày 21/2/2022 về thành viên của Tổ công tác này.

Theo đó, thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 29/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và một số tỉnh, thành phố gồm:

Tổ trưởng Tổ công tác, Tổ phó Thường trực Tổ công tác, các Tổ phó Tổ công tác nêu tại Điều 1 Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 29/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Tổ phó Tổ công tác gồm: Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (Tổ phó Thường trực); Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

Các thành viên Tổ công tác nêu tại khoản 6,7,8 Điều 1 Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 29/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ gồm: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Khắc Hùng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh; Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 29/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ và quy chế làm việc, Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác./.