Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

20

Tại Công văn số 1827/TTg-CN ngày 29/12/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đồng ý đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tham gia là Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực.