Thái Nguyên: Tuyên truyền để giảm tai nạn giao thông trong người lao động

107

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên, CNVCLĐ.