Tạp chí Thanh niên và Khoa Khoa học Chính trị ký kết thỏa thuận hợp tác

26

TNV – Sáng 8/11, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên và Khoa Khoa học Chính trị Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) ký kết thỏa thuận hợp tác.

Tham dự lễ ký kết có Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng – Tổng biên Tập Tạp chí Thanh niên, PGS.TS Phạm Quốc Thành – Trưởng khoa Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học KHXH & NV; đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, phóng viên của hai đơn vị.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng – Tổng biên Tập Tạp chí Thanh niên và PGS.TS Phạm Quốc Thành (bên phải) – Trưởng khoa Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học KHXH & NV ký kết thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận hợp tác giữa Tạp chí Thanh niên và Khoa Khoa học Chính trị , Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai đơn vị; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ,bảo trợ truyền thông; tạo nguồn các bài báo khoa học có chất lượng cho các ấn phẩm của Tạp chí Thanh niên; hỗ trợ đào tạo,bồi dưỡng sinh viên,học viên, cán bộ giữa hai cơ quan; phối hợp tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, xuất bản, các hoạt động sau mặt báo,hoạt động xã hội, thiện nguyện; đẩy mạnh phong trào thi đua của tuổi trẻ, xung kích hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm của từng đơn vị.

Thỏa thuận hợp tác góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai đơn vị

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp thông qua 4 nội dung chính, gồm:

Hợp tác truyền thông

Thông qua các hoạt động hợp tác, quảng bá nâng cao thương hiệu của Tạp chí Thanh niên trong giảng viên, học viên, sinh viên của Khoa Khoa học Chính trị nói riêng và hệ thống các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung, đồng thời quảng bá Khoa Khoa học Chính trị với xã hội.

Hai bên thuờng xuyên trao đổi các thông tin khoa học, ấn phẩm sách báo tạp chí do hai bên xuất bản. Tạp chí Thanh niên tham gia bảo trợ truyền thông cho các hoạt động của Khoa Khoa học Chính trị. Đồng thời hỗ trợ truyền thông tuyển sinh các hệ đào tạo của Khoa Khoa học Chính trị nói riêng, Trường Đại học KHXH &NV nói chung.

Trong đào tạo, bồi dưỡng

Trao đổi, mời chuyên gia, giảng viên tham gia giảng dạy các học phần, chuyên đề của Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học KHXH & NV;

Cử cán bộ, phóng viên, cộng tác viên của Tạp chí Thanh niên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Khoa Khoc học Chính trị;

Tạp chí Thanh niên tham gia giới thiệu nguồn học viên (từ hệ thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) cho các chương trình đào tạo cử nhân,thạc sĩ, nghiên cứu sinh, các lớp bồi dưỡng của Khoa Khoa học Chính trị.

Trong nghiên cứu khoa học

Phối hợp lựa chọn các bài báo khoa học có chất luợng tốt, các tin bài phản ánh hoạt động của Khoa Khoa học Chính trị để đăng tải trên các ấn phẩm Tạp chí Thanh niên;

Tham gia công bố các công trình, đề tài khoa học của giảng viên, sinh viên, học viên của Khoa Khoa học Chính trị;

Hai bên phối hợp xây dựng thuyết minh các đề tài khoa học các cấp trên cơ sở phát huy thế mạnh mỗi bên;

Phối hợp tổ chức 01 đến 02 hội thảo khoa học hằng năm theo các chủ đề và thế mạnh mỗi bên.

Các hoạt động khác

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội; các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và ngày truyền thống của hai đơn vị.

Hai bên thống nhất hằng năm có sơ kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác.

P.V